#uuttastockaa: Hur ser framtiden ut för mode- och kosmetikavdelningarna?

Den sista #uuttastockaa-workshoppen som organiserades i slutet av mars slutförde projektet vars syfte har varit att samla kunders idéer och önskemål angående utvecklingsarbetet för det nya varuhuset i Hagalund. Vi har under projektets gång tagit emot en enorm mängd idéer och feedback om hur våra kunder vill att Stockmann ska se ut i framtiden. Dessa idéer ger oss en stark riktlinje för vårt utvecklingsarbete, men fungerar även som bekräftelse på att de beslut som redan gjorts har varit goda.
 
Diskussionerna på våra sociala medier har denna månad behandlat mode- och kosmetikavdelningarna, och båda ämnen har väckt en livlig debatt. Våra kunder har berättat för oss hur vi kan underlätta shoppingupplevelsen för barnfamiljer, vad som önskas till herrmodeavdelningen samt önskemål angående kosmetika och skönhetstjänster. Diskussionerna fortsatte livligt även under workshoppen som organiserades den 31.3. Där hörde vi bland annat önskemål angående våra digitala tjänster och varuhusets utbud, samt roliga idéer för olika evenemang och temaveckor.

Hjälpsam kundservice samt ett unikt utbud toppar önskelistorna

Under workshoppen diskuterades det bland annat hur vi kan sänka tröskeln för kunder att besöka våra moderådgivare. Moderådgivningen toppade önskelistan då många önskade sig hjälp med uppfräschning av garderoben, klädesval till olika tillfällen samt hjälp med storlekar. Experthjälp önskades även till kosmetikavdelningen där många upplever att de inte hålls ajour med alla nya produkter som landat på marknaden och vill ha hjälp med att hitta lämpliga produkter som passar deras behov.

Shopping tillsammans med barn ansågs vara en stor utmaning. Man önskade sig olika hjälpredskap samt lösningar i form av t.ex. pekplattor för barn. Allmänt önskades en mer upplevelserik shoppingupplevelse och inspiration i form av vackra skyltningar samt intressant digitalt innehåll.

Digitaliseringen av tjänster och kanaler var också ett övergripande tema i diskussionerna. Många kunder vill se en finslipad balansgång mellan den moderna och den traditionella varuhusupplevelsen. Ett exempel på detta skulle vara en app som kan minnas den egna shoppinghistoriken, spara favoritmärken, hjälpa till med att hitta passande klädstorlekar och därtill erbjuda produktbedömningar av andra kunder. Appen kunde även spontant berätta om tillgängliga tjänster då man besöker själva varuhuset.

Tuija Wänttinen, direktör för Hagalundsvaruhuset samt lokalvaruhusen i Finland, tackar innerligt alla som deltog i de tre workshopparna och som gav sin värdefulla tid för att utveckla Stockmanns framtid. "Alla de tre workshopparna präglades av en livlig och konstruktiv diskussion och gav en hel massa nya idéer”, kommenterade Tuija.

Vi vill varmt tacka alla som deltog i diskussionerna på våra sociala medier och alla som deltog i workshopparna. Tack vare er har vi en fin grund att stå på då vi fortsätter utvecklingen av det nya varuhuset i Hagalund – för Dig, naturligtvis.