Webcaster

I samband med publiceringen av sin delårsrapport ordnar Stockmann en engelskspråkig webcast för investerare och analytiker onsdagen den 12 augusti 2015 kl. 11.15. Verkställande direktör Per Thelin och ekonomidirektör Lauri Veijalainen presenterar delårsrapporten och enheternas resultat.

Anvisningar för deltagarna i webcasten

Ring något av numren nedan 5–10 minuter innan webcasten inleds och uppge webcastens kod. Öppna presentationen på denna adress.

Webcastens kod: 8765076 

Finland: +358 9 2310 1619
Sverige: +46 8 5065 3931
Storbritannien: +44 20 3427 1921
Tyskland: +49 69 2222 10641
Frankrike: +33 1 76 77 22 34
USA: +1646 254 3371

Ifall du ringer från något annat land än ovannämnda, vänligen använd vilket som helst av numren.

Ytterligare information: investor.relations@stockmann.com