Verkställande direktören och ledningsgruppen

Verkställande direktören leder bolagets operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp.

Jari Latvanen är bolagets verkställande direktör fr.o.m. den 19 augusti 2019.

I Stockmannkoncernens ledningsgrupp ingår sex medlemmar. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av aff ärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Förutom koncernens ledningsgrupp har Lindex- och Stockmann-affärsenheterna egna operativa ledningsgrupper.

Uppgifter om ledningsgruppsmedlemmarnas viktigaste arbetsuppgifter och nuvarande förtroendeuppdrag presenteras under tilläggsinformation om ledningsgruppens medlemmar. Om ledningens belöning kan läsas i den årligen publicerade redogörelsen om löner och belöningar.

Jari Latvanen
f. 1964, finsk medborgare

 • MBA, verkställande direktör
 • Till Stockmann och nuvarande position år 2019.

Susanne Ehnbåge
f. 1979, svensk medborgare

 • EM, Lindex verkställande direktör
 • Till Lindex och nuvarande position år 2018

Annelie Forsberg
f. 1972, svensk medborgare

 • EM, ekonomidirektör
 • Till Lindex år 2018, i nuvarande position sedan år 2022
 

Jukka Naulapää
f. 1966, finsk medborgare

 • JK, direktör för
  juridiska ärenden
 • Till Stockmann år 1998,
  i nuvarande position sedan år 2006

Tove Westermarck

f. 1968, finsk medborgare

 • EM, Chief Stockmann Style Officer
 • Till Stockmann år 1991, 
  i nuvarande position sedan år 2019
 

 

Nedladdningsbara bilder på ledningsgruppens medlemmar finns i Flickr-bildbanken.