Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen,  Halvårsrapport Q/3 2022, (28.10.2022):

Stockmannkoncernens robusta tillväxt under tredje kvartalet var en utmärkt prestation i de krävande marknadsförhållandena inom detaljhandeln. Bägge divisionernas fysiska och digitala försäljning ökade i lokala valutor tack vare ett ökat antal besökare samt större inköp i genomsnitt. 

Stockmanndivisionens bruttomarginal ökade trots högre inköpskostnader. Lindex bruttomarginal minskade på grund av den ofördelaktiga valutakursen mellan US-dollarn och svenska kronan. I syfte att fortsätta tillväxten samt bevara en god värdebaserad prissättning, överfördes inte valutakurseffekten till fullo till konsumentpriserna. Dessutom ökade Lindex övriga kostnader på grund av större investeringar inom digitalisering samt strategiska tillväxtkostnader för nya varumärken samt på grund av en mer normal operativ miljö utan pandemirelaterade effekter och understöd. 

Det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade jämfört med året innan. Stockmanndivisionen gjorde ett positivt justerat rörelseresultat som tack vare ökad försäljning var bättre än året innan. Lindex fortsatte att leverera goda resultat, men ett lika utmärkt rörelseresultat som året innan uppnåddes inte på grund av strategiska kostnader för tillväxt, ofördelaktiga valutakurser samt mer normaliserade kostnader. 

Rörelseresultatet påverkades av en avsättning av försiktighetsskäl på 15,9 miljoner euro på grund av skiljedomen som är relaterad till LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky. Avsättningen redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.  

Under tredje kvartalet påverkades koncernens kassaflöde av betydande investeringar när byggandet av Lindex nya omnilager påbörjades. Kassaflödet från den ordinarie verksamheten låg på en god nivå men påverkades av större lagervolymer på grund längre ledtider för varor samt av föreberedelser inför julsäsongen. Koncernens likviditet var fortsatt stark, och med undantag för leasingskulder och en obligation finns det inga andra räntebärande skulder.

Vår systematiska implementering av hållbarhetsinitiativ och digitalisering framskrider väl inom bägge divisionerna. Vi har mycket engagerade team, och jag vill tacka dem för deras utmärkta arbetsprestationer.