Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen,  Ledningens delårsredogörelse Q3/2021, (29.10.2021):

Stockmannkoncernens tredje kvartal var mycket starkt. Rörelseresultatet förbättrades med 18,9 miljoner euro jämfört med referensperioden. Lindex gjorde sitt bästa kvartalsresultat någonsin, 31,6 miljoner euro medan Stockmanndivisionens resultat förbättrades med 4,7 miljoner euro och en positiv nivå uppnåddes. Till följd av den ökande vaccinationsgraden började kundvolymerna närma sig sundare nivåer under tredje kvartalet.  

Lindex gjorde ett enastående resultat tack vare den ökade försäljningen på alla marknader och affärsområden, och dessutom var bruttomarginalen mycket bra. Försäljningen i de fysiska butikerna backades upp av det ökande antalet besökare, och nätbutiken utvecklades fortsatt starkt.

Stockmanndivisionen gjorde ett positivt resultat, aningen över noll, för första gången sedan fjärde kvartalet 2019. Försäljningen i de fysiska butikerna ökade klart under tredje kvartalet och förändrade balansen mellan försäljningskanalerna. Bägge kanalerna uppvisade en sund tillväxt under kvartalet. Delikatessen i Riga öppnade på nytt i september efter en två månader lång renovering.

Genomförandet av Stockmanns saneringsprogram har framskridit planenligt.