Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen,  Halvårsrapport Q/2 2022, (22.7.2022):

Stockmannkoncernens resultat för andra kvartalet 2022 förbättrades avsevärt tack vare Lindex starka utveckling samt förbättrad försäljning i bägge divisionerna. Nettoförsäljningen under kvartalet ökade med 18,9 % till 269,0 miljoner euro. Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade starkt från 26,4 till 114,5 miljoner euro, och tillsammans med den operativa utvecklingen påverkades resultatet positivt av försäljningen och tillbakahyrningen av flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors.

Vårt jämförbara och justerade rörelseresultat uppgick till 35,4 miljoner euro och ökade med ca 9 miljoner euro. Stockmannkoncernens lönsamma tillväxt baserar sig på rätta strategiska val och ett framgångsrikt genomförande av dessa. Kvartalsresultatet förbättrades för sjätte kvartalet i rad, och under de senaste 12 månaderna har resultatet mer än fördubblats jämfört med nivån år 2019.

Utvecklingen inom Lindexdivisionen var mycket positiv på alla huvudmarknader och resulterade i rekordresultat för andra kvartalet och första halvåret. Nettoförsäljningen för andra kvartalet ökade med 26,0 miljoner euro och rörelseresultatet med 6,7 miljoner euro. Omsättningen och lönsamheten förbättrades avsevärt under kvartalet tack vare de fysiska butikernas starka utveckling. Lindex totala omsättning är nu 21,9 % högre än år 2019 enligt jämförbara valutakurser. 

Stockmanndivisionen gjorde också ett bra resultat under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 22,6 % och det jämförbara justerade resultatet ökade med 2,6 miljoner euro. Varuhusen ligger nu nära break-even på en rullande 12 månaders bas tack vare ökande kundbesök samt förbättrade marginaler och kostnadsstrukturer. 

I april såldes och tillbakahyrdes varuhusfastigheten i Helsingfors centrum, och Stockmann kommer att vidareutveckla fastigheten tillsammans med den nya ägaren. Försäljningen och tillbakahyrningen hade en positiv effekt på rörelseresultatet för kvartalet. I april godkände styrelsen beslutet att bygga ett nytt omnikanalbaserat logistikcenter för Lindex för att möjliggöra en fortsatt tillväxt. 

Vi fortsätter att systematiskt implementera hållbarhetsinitiativ inom bägge divisionerna. Under andra kvartalet investerade Lindexdivisionen i ny fiberteknik som baserar sig på en innovativ process för storskalig återvinning av textiler. Lindex öppnade också en pop-up-butik som säljer begagnade babykläder och förlanserade det nya femtech-varumärket Female Engineering. Som en del av det systematiska hållbarhetsarbetet införde Stockmanndivisionen ISO 14001-miljöledningssystemet i Finland. Stockmanndivisionen utvidgar också pilotprojektet för återvinning av textiler till samtliga varuhus i huvudstadsregionen i Finland i samarbete med Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Jag vill tacka våra team i bägge divisionerna för deras starka insatser för bolaget samt i att betjäna våra kunder, och även för återhämtningsförmågan under de exceptionella förändringarna i verksamhetsmiljön, vilka avsevärt har påverkat Stockmanns verksamheter under de senaste mycket utmanande åren.