Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen,  Ledningens delårsredogörelse Q/1 2022, (29.4.2022):

Stockmannkoncernens första kvartal var positivt, och bägge divisionerna fortsatte att klart förbättra sina affärsverksamheter. Koncernens rörelseresultat förbättrades med 37,4 miljoner euro till 9,8 miljoner euro jämfört med referensperioden. Det justerade rörelseresultatet exklusive försäljningen av fastigheten i Riga ökade med 17,4 miljoner euro till -3,7 miljoner euro.

Lindex resultat var mycket starkt. Det justerade rörelseresultatet ökade med 13,1 miljoner euro till 5,5 miljoner euro, och Stockmanndivisionen gjorde ett utmärkt resultat, eftersom det justerade rörelseresultatet förbättrades med 4,8 miljoner euro till -7,3 miljoner euro. Bägge divisionernas första kvartal är i allmänhet negativa på grund av säsongsvariationer.

Lindex försäljning och rörelseresultat för första kvartalet var de bästa någonsin tack vare en ökad försäljning via alla kanaler och affärsområden. Försäljningen i de fysiska butikerna ökade med 47,5% från motsvarande period året innan, medan den digitala handeln via egna och tredje parters kanaler ökade med 8,2%. I kombination med goda marginaler och en bra kostnadskontroll bidrog detta till divisionens utmärkta rörelseresultat.

Stockmanndivisionens omsättning ökade med 9,2%. Försäljningen i de fysiska butikerna ökade tack vare fler besökare, vilket förändrade balansen mellan försäljningskanalerna. De fysiska butikerna stod för 87,8 % (78,8) av försäljningen och nätbutiken för 12,2 % (21,2) av försäljningen. Försäljningen under Galna Dagar-kampanjen förbättrades avsevärt jämfört med kampanjen förra våren.

Stockmanns varuhusfastigheter i Tallinn, Riga och Helsingfors är nu sålda, och intäkterna av försäljningen har i sin helhet använts till att återbetala saneringsskulder med säkerheter och obestridda saneringsskulder utan säkerheter som omfattades av företagssaneringsprogrammet.

Efter försäljningen av varuhusfastigheterna är Stockmanns balansräkning starkare och innehåller betydligt mindre räntebärande skulder, vilket den illustrativa balansräkningen visar.

Jag vill tacka våra team i bägge divisionerna för deras starka insatser för bolaget samt i att betjäna våra kunder, och även för återhämtningsförmågan under de exceptionella förändringarna i verksamhetsmiljön, vilka avsevärt har påverkat Stockmanns verksamheter under de senaste mycket utmanande åren.