Väsentlighetsbedömning

Vårt arbete fokuserar på de CSR-teman som är mest relevanta för vår verksamhet. Att bedöma väsentligheter är en pågående process. År 2018, som en del av vår CSR-strategiprocess, genomförde vi en intressentundersökning. Vår väsentlighetsbedömning baserar sig på den intressentundersökningen. På basen av den bedömningen har vi definierat koncernens väsentliga teman samt de aspekter och indikatorer som rapporteras. Läs mer om vår CSR-rapport.

I syfte att bedöma aspekter som är specifika för Lindex verksamhet utför bolaget kontinuerligt en egen väsentlighetsbedömning för att få kunskap från sina intressenter och för att komplettera koncernens väsentlighetsbedömning.