Väsentliga överenskommelser

Stockmann har förbundit sig till flera internationella deklarationer och konventioner. De väsentligaste är:

  • FN:s konvention om mänskliga rättigheter och om barnets rättigheter
  • ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter från år 2018
  • FN:s globala mål för hållbar utveckling från år 2016
  • YFN:s Global Compact-principer från år 2011
  • amfori BSCI – uppförandekod på koncernnivå från år 2005
  • Avtalet om brand- och byggnadssäker i Bangladesh (Accord) från år 2013