Ansvarsfull verksamhet som en del av samhället

Stockmann är en betydande arbetsgivare, inköpare av produkter och tjänster, investerare samt samarbetspartner och skattebetalare. Konkurrenskraft och ett gott ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på förbättring av personalens och samhällets välfärd. Socialt ansvarsfull verksamhet skapar en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt.

Stockmannkoncernens verksamhet ger eknomisk mervärde till våra intressenter i alla verksamhetsländer. Merparten av det ekonomiska mervärdet går till personalens löner och arvoden samt leverantörer av produkter och material samt tjänsteproducenter.

Ytterligare information gällande distribution av ekonomiskt mervärde kan hittas i Stockmann CSR rapporten.