Välgörenhet

Stockmann engagerar sig regelbundet i CSR- och välgörenhetsprojekt. Stockmann samarbetar med icke-statliga organisationer och deltar i olika former i välgörenhetsarbete. Välgörenhetsarbetet styrs av en donationspolicy.

Dessutom kan Stockmanns affärsenheter även stöda ideella projekt för allmännyttiga organisationer, som en del av sina kommersiella kampanjer. Stockmann engagerar sig ärligen i samarbetskampanjer med välgörenhetsorganisationer.

Stockmanns varuhus och stödfunktionerna samverkar för att främja återanvändning genom att skänka produkter som inte längre säljs, varuprover och överblivna material till avtalade lokala partners och olika återvinningsverkstäder. I Helsingfors samarbetar Stockmann kontinuerligt med Näprä-enheten på Återvinningscentralen. Stockmann donerar till dem material från Stockmanns egen designstudio. Dessutom donerar Stockmann regelbundet plagg- och produktprovbitar åt HOPE r.f., som delar dem vidare till mindre bemedlade familjer eller till familjer som är utsatta för en krissituation.

Lindex skänker regelbundet osålda varor till olika välgörenhetsorganisationer i enlighet med sin återvinnings- och donationspolicy.