Utskott

Stockmanns styrelse har grundat en belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 27 april 2021.

Styrelsen valde Roland Neuwald till ordförande för personal- och belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Stefan Björkman och Leena Niemistö.

Styrelsen valde Esa Lager till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Stefan Björkman och Leena Niemistö.