Utskott

Stockmanns styrelse har grundat en belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 22 mars 2023.

Styrelsen valde Timo Karppinen till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Roland Neuwald och Sari Pohjonen.

Styrelsen valde Stefan Björkman till ordförande för personal- och belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Tracy Stone och Harriet Williams.