Utskott

Stockmanns styrelse har grundat en belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 23 mars 2022.

Styrelsen valde Roland Neuwald till ordförande för personal- och belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Sari Pohjonen och Harriet Williams.

Styrelsen valde Timo Karppinen till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Stefan Björkman och Sari Pohjonen.