Tilläggsinfomation om ledningsgruppens medlemmar

Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Ehnbåge Susanne

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, verkställande direktör

2023–

Lindex, verkställande direktör

2018–

NetOnNet Group,
koncernchef
vice koncernchef


2016–2018
2015-2016

SIBA AB,
verkställande direktör
vice verkställande direktör
marknadschef


2014-2017
2011-2014
2008-2011

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Komplett Group, styrelsemedlem

2023–

Spacerpad, styrelseordförande

2021–

Closely, styrelseordförande

2019–

Ahlsell AB, styrelsemedlem

2018–

Forsberg Annelie

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmannkoncernen, ekonomidirektör

2022–

Lindex, ekonomidirektör

2018–

NetOnNet AB, ekonomidirektör

2017–2018

Lagerhaus AB, tf. verkställande direktör

2016

Lagerhaus AB, ekonomidirektör

2016

Intersport AB, ekonomidirektör

2012–2015

ICA Nonfood AB, ekonomidirektör

2010–2012

ICA Nonfood AB, Head of Business Controlling

2008–2010

Gulins Fastigheter, ekonomidirektör

2006–2008

Coop Norden AB, Head of Accounting

2001–2006

Bure Equity publ, Capio, Head of Treasury & Accounting

1999–2001

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Nordic Cleanroom AB, styrelsemedlem

2018–

Naulapää Jukka

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp,
direktör för juridiska ärenden
bolagets jurist
ledningsgruppens sekreterare


2006
19982006
2001

Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat

19911998

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Lindex, styrelsemedlem

2018–

Westermarck Tove

Viktigaste arbetsuppgifter   

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp,
Chief Operating Officer, Stockmanndivisionen
Chief Stockmann Style Officer
Chief Operating Officer, Stockmann Retail
direktör för leveranskedjan
utvecklingsdirektör
direktör, varuhusgruppens distanshandelsaffärsverksamhet
direktör för varuhusen i Ryssland
försäljningsdirektör för varuhusen i Ryssland
utlandsverksamhetens marknadsföringsdirektör
direktör, varuhuset i Tallinn
marknadsföringschef, varuhuset i Helsingfors centrum
 
försäljningschef, varuhuset i Helsingfors centrum  

2023–
2022–2023
2019–2022
2016-2019
2014­­–2015
2013–2014
2008–2013
2007–2008
2005–2007
2004–2005
2001–2004
1999–2000

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag  Begynnelseår
Muoti- ja urheilukauppa ry, styrelsemedlem 2022–