Tilläggsinfomation om ledningsgruppens medlemmar

Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Latvanen Jari

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, verkställande direktör

2019–

HKScan Oyj, verkställande direktör

2016–2018

Stora Enso, direktör för Consumer Board-divisionen

2014–2016

Findus Nordic, verkställande direktör

2010–2014

Nestlé Tjeckien och Slovakien, verkställande direktör

2008–2010

Nestlé SA, Europa, biträdande direktör

2007–2008

Nestlé Sweden, verkställande direktör

2003–2006

Nestlé Nordic, verkställande direktör

2001–2003

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Midsona AB, styrelsemedlem

2022–

E&A Invest Oy, styrelseordförande

2019–

Ehnbåge Susanne

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Lindex, verkställande direktör

2018–

NetOnNet Group,
koncernchef
vice koncernchef


2016–2018
2015-2016

SIBA AB,
verkställande direktör
vice verkställande direktör
marknadschef


2014-2017
2011-2014
2008-2011

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Resurs Holding, styrelsemedlem

2020–

Ahlsell AB, styrelsemedlem

2018–

Forsberg Annelie

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmannkoncernen, ekonomidirektör

2022–

Lindex, ekonomidirektör

2018–

NetOnNet AB, ekonomidirektör

2017–2018

Lagerhaus AB, tf. verkställande direktör

2016

Lagerhaus AB, ekonomidirektör

2016

Intersport AB, ekonomidirektör

2012–2015

ICA Nonfood AB, ekonomidirektör

2010–2012

ICA Nonfood AB, Head of Business Controlling

2008–2010

Gulins Fastigheter, ekonomidirektör

2006–2008

Coop Norden AB, Head of Accounting

2001–2006

Bure Equity publ, Capio, Head of Treasury & Accounting

1999–2001

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Nordic Cleanroom AB, styrelsemedlem

2018–

Naulapää Jukka

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp,
direktör för juridiska ärenden
bolagets jurist
ledningsgruppens sekreterare


2006
19982006
2001

Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat

19911998

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Lindex, styrelsemedlem

2018–

Westermarck Tove

Viktigaste arbetsuppgifter   

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp,
Chief Operating Officer, Stockmann Retail
direktör för leveranskedjan
utvecklingsdirektör
direktör, varuhusgruppens distanshandelsaffärsverksamhet
direktör för varuhusen i Ryssland
försäljningsdirektör för varuhusen i Ryssland
utlandsverksamhetens marknadsföringsdirektör
direktör, varuhuset i Tallinn
marknadsföringschef, varuhuset i Helsingfors centrum
 
försäljningschef, varuhuset i Helsingfors centrum  

2019–
2016-2019
2014­­–2015
2013–2014
2008–2013
2007–2008
2005–2007
2004–2005
2001–2004
1999–2000

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag  Begynnelseår
Muoti- ja urheilukauppa ry, styrelsemedlem 2022–