Styrelsen

Bolagets styrelse består enligt bolagsordningen av minst fem och högst nio medlemmar, som väljs för ett år i sänder. Mandatperioden för en styrelsemedlem inleds vid den bolagsstämma då han eller hon väljs och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsemedlemmarna valdes vid bolagsstämman som hölls den 23 mars 2022. Styrelsen har för närvarande sju medlemmar, av vilka ingen är styrelsemedlem på heltid. Styrelsen väljer inom sig en styrelseordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Om styrelsens belöning kan läsas i den årligen publicerade redogörelsen om löner och belöningar.

Ordförande
Roland Neuwald
f. 1964, tysk medborgare

 • Oberoende konsult
 • Medlem sedan 2021
 • Ordförande för personal- och belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Vice ordförande
Stefan Björkman
f. 1963, finsk medborgare

 • DI
 • Verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet rf.
 • Medlem sedan 2019
 • Medlem av revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget

Timo Karppinen
f. 1964, finsk medborgare

 • Pol.mag.
 • Ekonomidirektör, Posti Group Abp
 • Medlem sedan 2022
 • Ordförande för revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Anne Kuittinen
f. 1990, finsk medborgare

 • EK
 • Global Head of eCommerce, Mammut Sports Group AG
 • Medlem sedan 2021
 • Oberoende av bolaget och betydande
  aktieägare

Sari Pohjonen
f. 1966, finsk medborgare

 • Ekon.mag.
 • Professionell styrelsemedlem
 • Medlem sedan 2022
 • Medlem av personal- och belöningskommittén samt revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Tracy Stone
f. 1962, brittisk medborgare

 • Verställande direktör,
  Polly King & Co
 • Medlem sedan 2018
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
 
 

Harriet Williams
f. 1980, brittisk medborgare

 • FM
 • Direktör, global näthandel, LEGO Group
 • Medlem sedan 2021
 • Medlem av personal- och belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
   

Personalrepresentanter i styrelsen

Personalrepresentanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. De är inte medlemmar av styrelsen.

Petri Leskelä
f. 1970, finsk medborgare
 • Huvudförtroendeman, Stockmann
 • Personalrepresentant vald av koncernnämnden
Kimmo Myllymäki
f. 1978, finsk medborgare
 • Försäljningschef
 • Personalrepresentant, vald av de högre tjänstemännen i Stockmann