Styrelsen

Bolagets styrelse består enligt bolagsordningen av minst fem och högst nio medlemmar, som väljs för ett år i sänder. Mandatperioden för en styrelsemedlem inleds vid den bolagsstämma då han eller hon väljs och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsemedlemmarna valdes vid bolagsstämman som hölls den 7 april 2021. Styrelsen har för närvarande sju medlemmar, av vilka ingen är styrelsemedlem på heltid. Styrelsen väljer inom sig en styrelseordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Om styrelsens belöning kan läsas i den årligen publicerade redogörelsen om löner och belöningar.

Ordförande
Roland Neuwald
f. 1964, tysk medborgare

 • Oberoende konsult
 • Medlem sedan 2021
 • Ordförande för personal- och belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Stefan Björkman
f. 1963, finsk medborgare

 • DI
 • Verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet rf.
 • Medlem sedan 2019
 • Medlem av personal- och belöningskommittén samt revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget

Anne Kuittinen
f. 1990, finsk medborgare

 • EK
 • Direktör för B2C E-handel, Logitech
 • Medlem sedan 2021
 • Oberoende av bolaget och betydande
  aktieägare

Esa Lager
f. 1959, finsk medborgare

 • JK, EM
 • Professionell styrelsemedlem
 • Medlem sedan 2017
 • Ordförande för revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande
  aktieägare

Vice ordförande
Leena Niemistö
f. 1963, finsk medborgare

 • Med. dr.
 • Professionell styrelsemedlem
 • Medlem sedan 2016
 • Medlem av personal- och belöningskommittén samt revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Tracy Stone
f. 1962, brittisk medborgare

 • Verställande direktör,
  Polly King & Co
 • Medlem sedan 2018
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
 
 

Harriet Williams
f. 1980, brittisk medborgare

 • FM
 • Direktör, global näthandel, LEGO Group
 • Medlem sedan 2021
 • Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
   

Personalrepresentanter i styrelsen

Personalrepresentanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. De är inte medlemmar av styrelsen.

Petri Leskelä
f. 1970, finsk medborgare
 • Huvudförtroendeman, Stockmann
 • Personalrepresentant vald av koncernnämnden
Kimmo Myllymäki
f. 1978, finsk medborgare
 • Försäljningschef
 • Personalrepresentant, vald av de högre tjänstemännen i Stockmann