Stockmanns koldioxidfotavtryck

Rapporteringen om växthusgasutsläpp är ett ledningsverktyg inom Stockmannkoncernen och utgör en grund för att definiera de områden där utsläpp bör minskas samt för att ange minskningsmål. Vi utvecklar ständigt vårt sätt att beräkna vår klimatpåverkan.

Beräkningen av Stockmanns koldioxidfotavtryck utfördes av en utomstående part och gjordes enligt de internationella Greenhouse Gas (GHG) Protocol-rapporteringprinciperna. Stockmann rapporterar också sitt koldioxidfotavtryck årligen i den internationella CDP-enkäten.