Stockmanndivisionen

Stockmann är ett detaljhandelsföretag med flera kanaler. Företaget fokuserar på dagliga och lyxiga mode-, skönhets- och hushållsprodukter. I Baltikum omfattar Stockmanns sortiment dessutom högklassiga livsmedel. Stockmann har sammanlagt 8 varuhus i Finland och Baltikum samt nätbutiken stockmann.com.

Stockmanns viktigaste mål är att aktivt utveckla sin operativa modell som baserar sig på flera kanaler – kunderna väljer var, hur och när de shoppar hos oss.

Stockmann är känt för sina högklassiga varuhus. Stockmann har ett stort sortiment av lyxiga och förmånligare högklassiga varumärken. Företaget tillverkar ca 15 procent av de sålda produkterna under varumärken såsom NOOM, A+more, cut & pretCap HornBogi, CUBE CO, Casa Stockmann och Villa Stockmann.

Dessutom erbjuder Stockmann mångsidiga samarbetsmöjligheter för såväl företag som varumärken. Samarbetsformerna omfattar bland annat shop-in-shop-partnerskap, vilket innebär att företaget säljer sina varor eller tjänster i Stockmannvaruhusens lokaler. Samarbetet kan också gå ut på köpt synlighet på varuhusen och i Stockmanns egna medier, såsom Stockmann Magazine. Läs mer om våra partnerskapsalternativ här.

Ta del av Stockmanns utbud och gör inköp (länken öppnas på en ny flik).

Stockmanndivisionen 2022 i siffror

  • Ca 1,4 miljoner kunder
  • 8 varuhus och en nätbutik i
  • 3 länder
  • Över 87 000 MyStockmann-medlemmar
  • Omsättning 320,6 miljoner euro år 2022

Stockmanns strategi

Stockmann strävar efter tillväxt genom att utveckla sin affärsmodell mot en mer kundorienterad och hållbar detaljhandelsaktör med multipla kanaler. En viktig del av kundupplevelsen är en trivsam och inspirerande shoppingmiljö på varuhusen och tjänster relaterade till mode, skönhet och gåvor. Vi inspirerar våra kunder till att göra hållbara och ansvarsfulla val.

Stockmanndivisionens mission är att vara en marknadsplats för ett gott liv.

Vår strategi utgår från kunden, dvs. förmågan att förstå kunderna och betjäna dem enligt deras preferenser samt erbjuda en unik kundupplevelse. Stockmanns löfte för sina kunder är känslor som håller. Dessa känslor skapas av Stockmanns kompetenta och serviceinriktade medarbetare.

En annan viktig del av vår strategi går ut på att utveckla en affärsmodell med flera kanaler. I konceptet med flera kanaler väljer kunderna var, hur och när de gör inköp på Stockmann.

Stockmann har förnyat sina kommersiella processer i syfte att effektivisera verksamheten och erbjuda kunderna mångsidiga shoppingmöjligheter. Vi har utvecklat nätbutiken avsevärt för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera nätbutikens logistik och förpackningen av produkter.d

Stockmanns värderingar

Fokus på kunden

Jag förstår, inspirerar och löser.

agera modigt

Jag vågar, förnyar och beslutar.

vi Samarbetar

Jag bryr mig, deltar och uppnår.

Hållbarhet inom stockmanndivisionen

Stockmanndivisionen arbetar målmedvetet för att uppnå hållbarhetsmålen och utveckla verksamheten. Som en mode- och varuhusaktör innehar Stockmann en central roll i främjandet av modeller som stöder en hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. 

Läs mer om Stockmanns partnerskapsmöjligheter

Stockmanns varuhus och medier erbjuder ditt varumärke effektiva och unika synlighetsalternativ.