Lindex

Lindex hör till de ledande modeföretagen i Europa. Företaget grundades 1954 i Alingås i Sverige. Lindex har ca 430 butiker i 18 länder, nätbutiken lindex.com som är tillgänglig i 34 länder och global nätförsäljning via tredje parters plattformar.

Lindex erbjuder inspirerande mode till rimliga priser för modeintresserade kvinnor. Lindex inklusiva kollektioner för alla slags kvinnor är långlivade. Lindex sortiment omfattar flera koncept inom dam- och barnmode, underkläder och i dag även kosmetik.

Lindex vill inspirera och stärka kvinnor över allt. Detta mål implementeras i företagets egen verksamhet och genom att erbjuda kunderna avancerade modeupplevelser. Våra kunder, medarbetare och partner utgör en del av detta mål.

Lindex historia började för närmare 70 år sedan med underkläder, och i denna nisch är företaget marknadsledande i Norden. Sedan 1960-talet har Lindex sortiment även omfattat dammode. Inom dammode är Lindex känt som ett företag som stärker kvinnor, främjar kroppspositivitet och inklusion. På dessa områden har Lindex också en ledande position på den nordiska marknaden.

Ta del av Lindex utbud och gör inköp (länken öppnas på en ny flik).

LINDEX 2022 I SIFFROR

 • Ca 440 modebutiker i 
 • 18 länder 
 • Ca 80 % av produkterna tillverkas av hållbara material 
 • Ca 4 300 anställda 
 • Ca 5,6 miljoner identifierade kunder 
 • Omsättning 661,1 miljoner euro 2022 

Lindex strategi

Lindex långsiktiga strategi fokuserar på att Lindex ska bli ett globalt, varumärkesorienterat och hållbart modeföretag. Detta förutsätter en växande digital omsättning såväl inom den egna näthandeln som i samarbetet med globala digitala plattformar, en bättre kostnadseffektivitet och tillväxt inom nya områden i enlighet med företagets mål för hållbar utveckling.

Lindex fortsätter att satsa starkt på en flexibel digital affärsverksamhet för att förbättra kundupplevelsen. Med tanke på företagets tillväxtstrategi och fortlöpande utveckling är det viktigt att träda in på nya marknader och utveckla de befintliga.

Lindex affärsverksamhet och strategi fokuserar på hållbarhet. Lindex har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030.

I syfte att säkerställa konkurrenskraften fokuserar Lindex på att samtidigt utveckla både butikerna och nätbutiken för att de ska uppfylla kundernas behov så väl som möjligt.

Lindex värderingar

 • Stärk dig själv och andra.
 • Sök ständig förbättring.
 • Ta affärsmässiga beslut.
 • Agera hållbart.
 • Gör det enkelt.

Lindex hållbarhetslöfte

För att uppnå sina mål och sin vision har Lindex avgett ett löfte om att agera i kommande generationers intresse. Lindex hållbarhetslöfte har tre mål: stärka kvinnor, respektera jorden och säkerställa mänskliga rättigheter.

 • Stärka kvinnor. Lindex fokuserar primärt på kvinnor. Vårt hållbarhetslöfte gäller inte endast kunder som köper kläder hos oss. Vår värdekedja omfattar kvinnor från produktionsarbetare till kunder. Vi vill stärka och inspirera kvinnor över allt. 
 • Respektera vår planet. Lindex tänker inte vara en passiv åskådare i klimatkrisen. Tillverkning, transporter, användning och avfallshantering av produkter orsakar avsevärda växthusgasutsläpp som leder till varmare klimat. Lindex har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling och fastställt interna åtgärder och mål.
 • Stå upp för mänskliga rättigheter. Hela Lindex affärsverksamhet baserar sig människors beslut och kompetens. Vi ska se till att de mänskliga rättigheterna respekteras i hela vår värdekedja och att medarbetarna har en säker och sund arbetsmiljö.

Läs mer om Lindex hållbarhetsarbete (länken öppnas på en ny flik).

HÅLLBARHET INOM LINDEX

I över 65 år har Lindex varit ett modeföretag på en resa. De senaste åren sker resan med en allt större känsla av brådska. Klimatförändringar, sociala ojämlikheter och den växande befolkningen har kristalliserat vår väg och vad som krävs för att gå på den. Vi är långt ifrån perfekta, men vi är också långt ifrån färdiga.