Stockmann som arbetsgivare

Stockmannkoncernen anställde i slutet av år 2014 totalt 14 456 personer. Stockmann har tre affärsenheter, Stockmann Retail, Stockmann Real Estate och modekedjorna (Lindex och Seppälä). I slutet av år 2014 arbetade 8 229 personer i Stockmann Retaila och Stockmann Real Estate, 5031 i Lindex , 1 060 i Seppälä och 136 i koncernens gemensamma funktioner.