Stockmann förband sig till ett avtal om förbättrande av brand- och byggnadssäkerheten i Bangladesh

Stockmannkoncernen har förbundit sig att förbättra fabrikssäkerheten i Bangladesh och ansluter sig till avtalet om brand- och byggnadssäkerhet "The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh"Målet är att utveckla säkra arbetsförhållanden för textilindustriarbetarna t.ex. genom oberoende byggnadsinspektioner samt reparationer av fabriksbyggnader. Avtalet har gjorts på intitiativ av de internationella fackförbundens takorganisationer IndustryALL och UNI Global Union.

När Stockmann undertecknade ett avtal om att förbättra brand- och byggnadssäkerheten, ”The Accord on Fire and Building Safety”, i Bangladesh förband sig bolaget till att samtliga fabriker som tillverkar kläder för koncernen ska genomgå tre olika revisioner rörande brandsäkerhet, elektricitet och konstruktionsfrågor. Det senare innehåller till exempel beräkningar rörande byggnadens bärför - måga, något som inte kan kontrolleras i revisioner som utförs av BSCI eller vid våra interna revisioner. Det totala antalet fabriker som omfattades av s.k. Accord-inspektioner uppgår till över 1 100.

Samtliga 34 fabriker med tillverkning för Stockmannkoncernen har besökts och sammanlagt 125 inspektioner har utförts år 2014. Åtta utvärderingar återstår attgenomföras under år 2015.

Läs mer om Accord-inspektioner

Läs mer om avtalet om brand- och byggnadssäkerhet "The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh"