Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan – Stockmann fick de flesta pluspoängen i Eettis rapport

Föreningen för etisk handel (Eetti) publicerade 15.10.2014 en utredning som undersöker de finländska klädföretagens ageranden för att förverkliga mänskliga rättigheter i sin produktion. Företagen tilldelades plus- och minuspoäng beroende på hur de enligt sina svar satsat på förverkligandet av mänskliga rättigheter inom dess olika delområden. Stockmann fick i rapporten de flesta plus poängen bland de utvärderade företagen. Förutom Stockmann, ingick i rapporten Kesko, L-Fashion Group, Marimekko, Nanso Group, Reima, SOK, Texmoda Fashion Group och Veljekset Halonen.

Stockmann fick följande för- och nackdelar:

+ Publicering av fabrikslistor som enda finländska klädföretag
+ Har undertecknat Accord-avtalet som bidrar till att öka säkerheten i fabrikerna i Bangladesh
+ Kontrollerar själv fabriker
+ Bolaget har ett förhandlingssätt gällande barnarbetskraft
- Säger att företagets utgångsläge är att lönerna som betalas för arbetet måste vara tillräckliga att leva på, men konkreta åtgärder för att främja detta framgår inte av bolagets svar.

Alla företag som deltog i undersökningen kritiserades för att de inte förpliktigat sig till att se till att det i deras leveranskedja betalas s.k. tillräcklig levnadslön. Det finns ingen enhetlig definition eller beräkningsmetod för tillräcklig levnadslön, men med det kan hänvisas till en summa som är tillräckligt för en familj på fyra och som täcker basbehoven och möjliggör småskaliga besparingar.

Vi anser att de nationella minimilönerna är nyckeln till att höja lönenivån. Då utökas lönesättningen även i övriga löneklasser. Vi arbetar tillsammans med andra företag för att möjliggöra löneökningar. Vi strävar efter att förbättra levnadsvillkoren för arbetare genom att förbättra också arbetsvillkor och förmåner, till exempel genom att uppmuntra fabrikerna att erbjuda t.ex. barnomsorg, lunch eller genom att erbjuda det ekonomi- och hälsoutbildning, som vi genomför i form av HER-projektet (Health Aktiverar Return).

Vi arbetar aktivt med att kontrollera att fabrikerna betalar den lagstadgade minimilönen, att övertidsarbetet ersätts enligt överenskommelse och för att personalen avancerar i löneklasser då arbetserfarenheten ackumuleras eller arbetsuppgifterna blivit mer krävande.

Stockmann har inga egna fabriker eller produktionsanläggningar, produkterna köps genom underleverantörer som tillverkar produkter för flera varumärken.

 

Läs mer (på finska): Vastuullisia vaatteita

Ytterligare information: csr@stockmann.com