Stockmann arbetar för att minska sin klimatpåverkan

Stockmanns resultat i CDP-klimatundersökningen fortsättningsvis på god nivå

Internationella investerares klimatinitiativ, Carbon Disclosure Project (CDP), publicerade den 4 november 2015 en utvärdering om de största nordiska bolagens rapportering om utsläpp av växthusgaser och kontrollering av dem.

Stockmann fick i enkäten ett bra resultat: 94 B. Ett högt poängtal (skala från 0-100) kräver att företaget kan ge detaljerad information om mätningen och hanteringen av koldioxidavtryck. Bokstaven B (skala A-E) visar att hanteringen av växthusgasutsläpp är under kontroll.

Stockmanns poängtal 94 B är långt över det nordiska och finska genomsnittet (82 C). I sin egen kategori "Consumer Discretionary" fick Stockmann det näst bästa resultatet bland finska bolag och i nordisk jämförelse var bolaget på en delad tredje plats.

Stockmann gör en årlig kolidioxidfotavtrycks beräkning och svarar utifrån den på CDP-klimatundersökningen. Att bromsa klimatförändringen och uppställandet av utsläppsmål kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av Stockmanns CSR-arbete och miljöstrategi.

Läs mer om Stockmanns koldioxidutsläpp

Ytterligare information: 
CDP Climate Change Report 2015
csr@stockmann.com