Stockmann 150 år

Heinrich Franz Georg Stockmann (1825-1906) från Lûbeck anlände till Finland år 1852 för att arbeta som bokförare och kassaförvaltare på Notsjö glasbruk. År 1859 öppnade Notsjö glasbruk en bod i Helsingfors i Lampas hus invid Salutorget och G. F. Stockmann verkade som förman för boden. Stockmann grundades den 1 februari 1862 då G.F. Stockmann övertog affären som han från första början hade lett under sitt eget namn. 

I dag är Stockmann känt för sina kvalitativa produkter och sin proffessionella service. Stockmann är också välkänt som ett ansett handelshus med en traditionsrik historia. Numera är Stockmann ett finländskt börsbolag inom detailjhandeln med verksamhet i 15 länder. Aktieägarnas antal är ca 60 000 och personalen uppgår till ca 15 000. Koncernens omsättning år 2011 uppgick till 2 005 miljoner euro. Stockmanns två affärsenheter är varuhusgruppen och modeaffärskedjorna.

Läs mer om Stockmanns historia

Stockmann 150 år material:

Stockmann 150 år pressmeddelanden:
Stockmann fyller 150 år - kunden som hedersgäst
Skeden i Stockmanns historia

Stockmanns historiska bilder på Flickr

Stockmann 150 år video

Stockmannvaruhusens jubileumssidor