Ansvarsfull arbetsgemenskap

En motiverad och engagerad personal utgör ryggraden i vår verksamhet. Vi bemöter vår personal rättvist och jämlikt i enlighet med principen om lika möjligheter. De anställda betalas en skälig ersättning för sitt arbete och deras personliga och professionella utveckling uppmuntras. Vi uppmuntrar vår personal att sköta sitt välbefinnande och förser dem med sunda och säkra arbetsförhållanden. Vårt mål är att vara en attraktiv och omtyckt arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Personal

Stockmannkoncernen är en betydande arbetsgivare i Finland och Sverige. I slutet av år 2018 hade bolaget 7 129 (7 325) medarbetare i 15 länder, varav 2 145 (2 212) var sysselsatta i Finland och 2 341 (2 234) i Sverige.

Inom detaljhandeln har behovet av visstidsanställda traditionellt varit stort, eftersom framför allt sommar- och julsäsongerna samt kampanjerna ökar behovet av säsongsanställda. Användningen av visstidsanställda hos Stockmann har minskat samtidigt som man har gått över till att ta in varuhusens säsongsanställda till Galna Dagar och för julsäsongen via ett rekryteringsföretag.

Stockmannvaruhusen erbjuder många unga en möjlighet att bekanta sig med verksamheten inom handeln t.ex. genom läroanstalters praktikperioder. Antalet säsongsanställda var 200 (300) och praktikplatser erbjöds till 300 (330) praktikanter.

Nyckeltal gällande personalen och statistikuppgifter finns tillgängliga i CSR-rapporterna.