Kontinuitet, risker och finansiell situation

Företagssaneringsprogrammet framskrider planenligt, vilket innebär att alla Stockmans varuhusfastigheter har sålts och alla räntebärande skulder återbetalats med undantag för obligationslånet på 67,5 miljoner euro. Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprocessen kan avslutas. 

Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på grund av företagssaneringsprogrammet, som inte kan avslutas innan alla bestridda yrkanden har avgjorts. Detta kan påverka likviditeten och den finansiella positionen. Stockmannkoncernen förbereder sig på framtiden genom att utvärdera strategiska möjligheter och finansiering efter företagssaneringen.

Det rådande geopolitiska läget ökar inflationen, vilket kan ha en negativ effekt på försäljningen på grund av konsumenternas förtroende och leda till stigande inköpspriser och rörelsekostnader. Läget kan dessutom leda till dröjsmål i leveranskedjor på grund av produktions- och transportrelaterade frågor. Ledningen och styrelsen bedömer regelbundet de operativa och strategiska riskerna relaterade till den rådande situationen. 

På grund av den ryska attacken mot Ukraina slutade Stockmann sälja ryska och belarusiska produkter i februari 2022. Ca 200 produkter med ryskt ursprung drogs tillbaka från Stockmanns sortiment. Stockmann slutade också sälja produkter till den ryska partnern Debruss. Inverkan på Stockmannkoncernen är begränsad.