Revisorer

De av bolagsstämman valda revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget har minst en och högst tre revisorer som i sin tur har minst en och högst tre revisorssuppleanter. För närvarande verkar revisionsbolaget Ernst & Young Oy som Stockmannkoncernens revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag förutom i Storbritannien, Kina och Indien. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid bolagsstämman 2021 valdes revisionsbolaget Ernst & Young Oy till revisor.

Terhi Mäkinen
CGR
Stockmanns ordinarie revisor sedan 2021.

 

Revisorenas arvoden, €

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Revisionsarvode

0,4 Me 0,3 Me 0,4 Me 0,4 Me 0,5 Me 0,5 Me

Övriga

0,3 Me 0,7 Me 0,3 Me 0,4 Me 0,4 Me 0,8 Me 

Totalt

0,7 Me 1,1 Me 0,7 Me 0,8 Me 0,9 Me 1,3 Me