Revisorer

De av bolagsstämman valda revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget har minst en och högst tre revisorer som i sin tur har minst en och högst tre revisorssuppleanter. För närvarande verkar revisionsbolaget Ernst & Young Oy som Stockmannkoncernens revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag förutom i Storbritannien, Kina och Indien. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid bolagsstämman 2022 valdes revisionsbolaget Ernst & Young Oy till revisor. CGR Terhi Mäkinen är Stockmanns ordinarie revisor.

 

Revisorenas arvoden, €

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Revisionsarvode

0,5 Me 0,7 Me 0,4 Me 0,3 Me 0,4 Me 0,4 Me 0,5 Me 0,5 Me

Övriga

0,2 Me 0,2 Me 0,3 Me 0,7 Me 0,3 Me 0,4 Me 0,4 Me 0,8 Me 

Totalt

0,7 Me 0,9 Me 0,7 Me 1,1 Me 0,7 Me 0,8 Me 0,9 Me 1,3 Me