Fashion is fun! 

Reviderade värderingar i Lindex

Jubileumsåret till ära utvärderades Lindex värderingar och vision med hjälp av hela personalen. De reviderade värderingarna fortsätter på samma bana som inleddes år 1954 och är trogna Lindex sätt att ständigt utvecklas och utmana sig själv. Även varumärkesplattformen som utgör företagets identitet (mode, pris, kommunikation och varumärkesupplevelse) samt anvisningar för att möta kunderna tydliggjordes. Lindex varumärke är öppet, energiskt, självsäkert, positivt och engagerat. Samtliga medarbetare involverades i processen, till exempel genom att bjuda in alla till att skriva en önskelista och idéer för hur dessa önskemål kan uppfyllas.

De reviderade värderingarna offentliggjordes under 60-årsjubileet i september och i butikerna den 1 oktober. De är mer åtgärdsorienterade för att göra det lättare för alla anställda att vara varumärkesambassadörer för Lindex och föra Lindex mot företagets vision: en modeupplevelse i världsklass. Hela försäljningspersonalen deltog i utbildningar om värderingarna och varumärkesplattformen.