Rapporteringsprinciper

Stockmannkoncernen rapporterar årligen om prioriteringarna och resultaten av hållbarhetsarbetet i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards Reporting Guidelines. CSR-rapport omfattar Stockmannkoncernens egen verksamhet, som består av affärsenheterna Lindex, Stockmann Retail och Real Estate. I miljödiffror rapporterar vi också varuhusinformation till hyresgäster. Leveranskedjan behandlas i den utsträckning som bestäms av materialitetsanalysen.

GRI-indikatorerna som används i rapporten har valts ut på grundval av väsentlighet. Vårt mål är att rapportera de viktigaste resultatindikatorerna åtminstone för Finland och Sverige, som bygger på vår kärnverksamhetomsättning och antal anställda. Upptäck våra CSR-rapporter.