Frågor och svar om vårt CSR

De vanligaste frågorna har samlats här. Om du inte hittade svaret här eller vill ge feedback på vårt CSR-arbete, kontakta: csr@stockmann.com.

CSR-arbete

Hur kan jag läsa mer om Stockmanns koncernens CSR-politik?

Ansvaret är en integrerad och erkänd del av all Stockmann-koncernens verksamhet, stöder våra affärsmål och främjar effektivitet. Ansvaret är en av Stockmannkoncernens kärnvärden. Stockmanns verksamhet styrs av lagar, internationella avtal och rekommendationer. Läs mer om CSR-politiken här.

Hur kan jag läsa mer om Stockmanns CSR-strategi?

Stockmanns strategiska prioriteringar för CSR är indelade i fyra prioriteringsområden som skapar strukturen för vårt CSR-arbete.

Prioriteringsområden är:

  • Inspiration för anvarsfulla val
  • Hållbar shoppingmiljö
  • Ansvarsfull arbetsgemenskap
  • Hållbar verksamhet

CSR-prioriteringsområden skapar en systematisk och uthållig grund för Stockmanns strategi för företagsansvar. Mål som möjliggör övervakning och utvärdering av framgångsrikt ansvarsarbete har fastställts för varje tema. Läs mer om vår CSR-strategi här.

Miljö

Hur kan jag läsa mer om Stockmanns miljöansvar?

Miljöarbetet på Stockmann bygger på en företagsansvarsstrategi och miljöpolicy. Stockmanns mål är att hantera och minimera miljöpåverkan av sin verksamhet och att kontinuerligt utveckla sin verksamhet, bland annat genom att utveckla energieffektivitet, sortering och avfallshantering. Stockmanns varuhus i Finland har använt ett certifierat ISO 14001 miljöledningssystem sedan 2003. Bolaget tar hänsyn till miljöfrågor vid upphandling av framtida produkter och tjänster i leveranskedjan och ger sina kunder ansvariga produkter som en del av områdena. Läs mer här.

Vilka miljöindikatorer använder Stockmann?

Stockmanns varuhus i Finland har använt ett certifierat ISO 14001 miljöledningssystem sedan 2003. Läs mer om Stockmanns miljöcertifikat här.

Stockmann följer också utvecklingen av sin koldioxidavtryck. Beräkningen utförs av en extern part och utförs i enlighet med protokollets rapporteringsprinciper för internationella växthusgaser (GHG). Stockmann rapporterar också sin koldioxidavtryck årligen i det internationella frågeformuläret om koldioxidupplysningar (CDP).

Produkter

Var tillverkas Stockmanns egna märkesprodukter?

Produkterna från Stockmanns egna märkesvaror designade i Finland. Våra egna märkesvaror har tilldelats Design från Finland, som berättar om finländsk avancerad designkompetens både i Finland och internationellt.

Stockmannkoncernens egna mode varumärken tillverkas huvudsakligen i Asien och köps genom koncernens sex inköpskontor i Kina, Bangladesh, Turkiet, Indien och Pakistan. Stockmann-koncernen har inte egna fabriker eller produktionsanläggningar, men produkterna tillverkas av kontraktsleverantörer. Lokala inköpskontor möjliggör nära kontakt med leverantörer och fabriker. De flesta av våra egna märkeskläder tillverkas i Kina och Bangladesh.

Vi vill kommunicera transparent om ansvarsfrågor. Därför är tillverkningslandet märkt för alla våra egna märken och vi publicerar de fabriker och leverantörer vi använder. Läs mer om tillverkarländerna, inköpspraxis och fabriksinspektioner här.

Hur tar Stockmann hand om hållbarheten i sina leveranskedjor?

En av utmaningarna för Stockmann-koncernen och hela detaljhandeln är ansvaret för leveranskedjan. Stockmannkoncernen har fem lokala inköpskontor i Kina (Shanghai och Hong Kong), Bangladesh, Indien och Turkiet.  Närvaro i inköpsländerna ökar chansen att kontrollera goda och säkra arbetsförhållanden. Dessutom har Stockmann-koncernen sedan 2005 varit medlem i initiativet Business Social Compliance Initiative (BSCI) för att utveckla och övervaka socialt ansvar i försörjningskedjan. Läs mer om Stockmanns inköpsrutiner.

Hur förekommer ansvaret i Stockmanns val?

Stockmann strävar kontinuerligt efter att utöka produktutbudet från ansvarsfulla material. På områdena mode, kosmetika och hem finns ett brett utbud av produkter av ekologiskt och återvunnet material.

Vårt sortiment omfattar ekologiska bomullslakan, kuddar och tvättpåsar, och Fiskars Rotisser-pannor och brickor som är gjort 70% av återvunnet material. Det finns också många miljövänliga alternativ till rengöringsprodukter, såsom de biologiskt nedbrytbara Metod- och Ecover-produkterna.

Andelen ansvariga material i Stockmanns egna varumärkesmodeprodukter läggs systematiskt till. Kläder från Stockmanns egna varumärken som är tillverkade av ansvarsfullt material identifieras av Sustainable Design märket. I Stockmanns egna varumärkesval finns ekologiska bomullsprodukter tillgängliga i NOOM-damkläder, Cap Horns och Bodyguards herrkläder och i barnkläder från Bogi och Cube & CO.

50 procent av Lindex produkter är gjorda av ansvarsfullt material, dvs. ekologisk bomull, återvunnet bomull eller bättre bomull.

Läs mer här.

Hur kan jag läsa mer om Stockmanns produktriktlinjer?

Stockmann strävar efter att erbjuda sina kunder ett brett utbud av produkter som är så olika och högkvalitativa som möjligt. Vi kräver att alla våra leverantörer respekterar djurens rättigheter. Läs mer om Stockmanns produktriktlinjen här.

Välgörenhet

Skänker Stockmann pengar till välgörenhet?

Stockmann stöder olika välgörenhetsorganisationer varje år genom att donera till utvalda ideella organisationer. Välgörenhet är också en del av reklamkampanjer, varav Lindex Pink Ribbon Campaign är den mest kända. Läs mer om Stockmanns välgörenhetsarbete här.

Skänker varuhus eller modekedjor sina produkter till välgörenhet?

Stockmanns varuhus och servicefunktioner donerar regelbundet osålda produkter, produktprover, kvarvarande material och produkter från designstudio till överenskomna lokala partners och välgörenhetsorganisationer och olika återvinningsverkstäder.

Lindex donerar regelbundet osålda produkter till olika välgörenhetsorganisationer i enlighet med sin klädåtervinnings- och donationspolitik.

Stockmann ger inte generellt mindre bidrag som lotteripriser, reklamannonser eller produktdonationer. Läs mer om donationspraxis här.

Personal

Hur investerar Stockmann i sin personal expertis and välmående?

Ansvaret för vår egen personal är en integrerad del av Stockmanns CSR. Ansvaret för personal återspeglas i en bra personalpolitik, ett givande och lika arbetsgemenskap och en motiverande arbetssats. Stockmanns CSR dimensioner innefattar arbetshälsa och säkerhet, medarbetarnas tillfredsställelse, psykiskt och fysiskt välmånde samt utbildning och karriärmöjligheter.

Hur kan jag få reda på vilka organisationer Stockmann är representerad?

Stockmann samarbetar aktivt med myndigheter och olika organisationer, till exempel genom nätverk och medlemskap i olika organisationer, samt i utvecklingsprojekt. Stockmann är inblandad i en rad lobbyorganisationer. Se listan här.