Ansvar i Stockmanns leveranskedja – produktens färd från planeringsbordet till försäljning

Ett engagemang för en ansvarsfull verksamhet är en central del av Stockmanns värden och dagliga verksamhet. CSR-arbetet täcker hela värdekedjan, med början från planering och kvalitativa materialval, och fortgår i ett tätt leverantörssamarbete inom leveranskedjan.

En ansvarsfull, transparent och spårbar leveranskedja är ett av fokuseringsområdena inom Stockmanns CSR-arbete, och ansvarssynpunkterna tas i beaktande i leveranskedjans varje skede för Stockmanns egna märken. Detta syns t.ex. så, att Stockmann förutsätter att samtliga varuleverantörer förbinder sig till Stockmanns verksamhetsprinciper eller uppvisar sitt engagemang till andra motsvarande verksamhetsprinciper, främjar långsiktiga förhållanden till varuleverantörer och genomför såväl egna som tredje parts obundna fabriksgranskningar. Stockmanns mål är dessutom att öka andelen ansvarsfullt material inom egna märkesprodukter, undvika överproduktion genom att noga följa med produkternas åtgång samt att minska användningen av plast i produktförpackningarna genom tydliga förpackningsdirektiv.

Vi vill kommunicera transparent om CSR-ärenden. Alla Stockmanns egna produkter har märkts med produktens tillverkningsland, vilket möjliggör att vi kan berätta var produkten är tillverkad. På våra webbsidor publiceras regelbundet en förteckning över varuleverantörer och fabriker som Stockmann använder för sina egna märkens mode, accessoarer och produkter för hemmet.

Kvalitet och funktionalitet kombineras i Stockmanns A+more varumärkesprodukter

Designer Laura Kupari-Guise och Brand Manager Ulrika Hedman ansvarar för Stockmanns egna accessoarmärke A+more. Till A+mores breda urval hör bl.a. väskor, scarfar, mössor, handskar och solglasögon. Ca 600 nya produkter planeras årligen, och nyheter hämtas till försäljning året om.

”Det mest attraktiva med A+mores produkter är funktionaliteten, och vi fäster stor uppmärksamhet vid detaljerna. Produkterna är designade att hålla både tid och användning”, säger Laura Kupari-Guise.

Produkternas planeringsprocess inleds med ett kollektionsmöte, var kommande trender och produkternas åtgång gås genom. Varje produktgrupp har sitt eget möte, eftersom produktgrupperna tillverkas i olika länder och fabriker. T.ex. läderprodukter tillverkas i Indien och största delen av stickade produkter i Italien. A+more-produkternas färd från kollektionsmötet till försäljning tar från ett halvt till ett år, beroende på tillverkningsland och produkttyp. Skapandet av en ny kollektion inleds med de produkter som kräver mest planering, såsom väskor.

 

A+more har beviljats Design from Finland-märket som berättar om högtstående inhemskt kunnande och kvalitativ design.

I planeringen satsas särskilt på tillverkningsmaterialens kvalitet. I produkterna främjas naturmaterial, såsom ylle och silke. För stickade produkter väljer Laura och Ulrika varma kvalitetsgarn. Materialen som används i A+mores produkter, t.ex. merino- och alpackaylle, är certifierade.

”Vi följer branschens utveckling och tar i bruk återvinningsmaterial såsom återvinningsbar polyester, ylle och bomull. Vid tillverkningen av läderhandskar använder vi kromfritt läder och till väskorna är på kommande växtgarvat läder” berättar Ulrika.

Laura väljer tyger till scarfar.

Tätt samarbete mellan inköpskontoren och fabrikerna

Stockmann har fem lokala inköpskontor i Kina (Shanghai och Hong Kong), Bangladesh, Indien och Turkiet, som Laura och Ulrika besöker flera gånger per år. Inköpskontoren innehar en nyckelposition i utvecklingen av arbetsförhållanden och i att identifiera risker. Uppgifterna hos inköpskontorens personal är att styra inköpsverksamheten och produktionen, samt att granska varje fabriks verksamhetssätt innan beställningarna inleds. Efter inledningsgranskningen fortsätter ett systematiskt CSR-arbete.

På sina resor träffar Laura och Ulrika leverantörer, väljer färger och material för beställningar och går på fabriksbesök. I januari var A+more-teamet på resa i Indien, och besökte Stichwell-läderväskfabriken i Calcutta samt Stockmanns lokala inköpskontor och leverantörer i New Delhi.

”För oss är dessa resor verkligen viktiga, för vi kan inte välja mönster och material till accessoarerna enbart baserande på bilder”, säger Ulrika.

På besök i Stockmanns inköpskontor i New Delhi i Indien. På bilden från vänster till höger: Office Manager Parul Parti, designer Laura Kupari-Guise, Brand Manager Ulrika Hedman och Merchandiser Rajat Arora.

Laura och Ulrika är i kontakt med leverantörer så gott som dagligen. De får produktprover till påseende och kommenterar färger och modeller till leverantörerna. Innan produkten tar steget ut till produktion, granskar de att produktproverna är av rätt typ. För marknadsföringen beställs fotograferingsprover av leverantörerna.

”Vi använder verkligen mycket tid till att kommentera och granska produkterna. Vi tittar på produkterna många gånger och kommenterar olika saker, såsom stödtygernas mängd. Vi går ständigt genom knappar, dragkedjor och dylikt. Plagget bör helhetsmässigt vara lika hållbart och kvalitativt, så att det inte går sönder i användningen”, berättar Laura. ”Jag sammanställer separata etiketter om specialmaterial, såsom återvinningsmaterial och kashmir, som informerar om materialets egenskaper och skötsel.”

I fabriken i Indien tillverkas A+mores läderprodukter, såsom väskor.

Enligt Laura kan det för många komma som en överraskning hur hög andel handarbete tillverkningsprocessen av läderprodukter i Indien innehåller. Beträffande handarbetsfärdigheten i Indien, håller det på att ske en generationsväxling, vilket i fabrikerna syns så att handarbetsfärdigheten inte längre är lika allmän.

”Arbetsgivarna håller bra fast vid sina skickliga hantverkare. De vill inte missa dem till konkurrenter, så satsningar görs i allt högre grad på arbetsförhållandena”, berättar Laura. ”Stockmann följer noga med fabrikernas verksamhet tillsammans med lokala myndigheter i Indien.”

Stockmann har samarbetat med Stichwell-fabriken i redan över 20 år.

Bilder: Guilherme Guise

Jenni Rotonen, som skriver bloggen Pupulandia, var med på Indienresan. Läs hennes artikel (på finska). Ytterligare information om leveranskedjan för Stockmanns produkter finns på våra webbsidor samt i vår CSR-rapport. A+mores produkter finns i samtliga Stockmannvaruhus samt stockmann.com