Presentationer

Presentationerna är på engelska om inte annat nämns.

2019

Delårsrapport Q3 2019
Halvårsrapport 2019
Delårsrapport Q1 2019
Bokslut 2018

2018

Delårsrapport Q3 2018
DNB Nordic Consumer Conference
Nordea Seminar 4.9.2018
Halvårsrapport 2018
Delårsrapport Q1 2018
Bokslut 2017

2017

Börskväll, oktober-november 2017 (på finska)
Delårsrapport Q3 2017
Halvårsrapport 2017
Delårsrapport Q1 2017
Bokslut 2016
SEB Nordic Seminar, 11.1.2017

2016

Sijoitus Invest 2016 -mässan, 30.11.2016, (på finska)
Distribution Centre, site visit, 23.11.2016
Halvårsrapport 2016
Delårsrapport Q1/2016
Road Show Paris–London 30–31.3.2016
Bokslut 2015
SEB Nordic Seminar 8.1.2016

2015

Operations in Russia 27.11.2015
Delårsrapport Q3/2015
Delårsrapport Q2/2015
Delårsrapport Q1/2015

Bokslut 2014
Enskilda Nordic Seminar 9.1.2015

2014

Delårsrapport Q3/2014
Delårsrapport Q2/2014
Delårsrapport Q1/2014
Bokslut 2013
SEB-seminarium 9.1.2014

2013

Börskväll 18.11.2013
Börskväll 31.10.2013, (på finska)
Delårsrapport Q3/2013
Delårsrapport Q2/2013
Delårsrapport Q1/2013

2012

Bokslut 2012
Delårsrapport Q3/2012
Capital Markets Day i Helsingfors 12.9.2012
Delårsrapport Q2/2012
Enskilda investerarträff 15.6.2012
Delårsrapport Q1/2012
Nordnet 20.3.2012
Enskilda Nordic Seminar 11.1.2012

2011

Bokslut 2011
Börskvällar november 2011 (på finska)
Capital Markets Day i S:t Petersburg 7.9.2011
Delårsrapport Q3/2011 (pdf)
Delårsrapport Q2/2011 (pdf)
Delårsrapport Q1/2011 (pdf)

2010

Bokslut 2010 (pdf)
Delårsrapport Q3/2010 (pdf)

Delårsrapport Q2/2010 (pdf)
Delårsrapport Q1/2010 (pdf)

2009

Bokslut 2009 (pdf)
Delårsrapport Q3/2009 (pdf)

Delårsrapport Q2/2009 (pdf)
Delårsrapport Q1/2009 (pdf)

2008

Bokslut 2008 (pdf)
Delårsrapport Q3/2008 (pdf)
Delårsrapport Q2/2008 (pdf)
Delårsrapport Q1/2008 (pdf)

2007

Bokslut 2007 (pdf)
Delårsrapport Q3/2007 (på finska/svenska, pdf)
Delårsrapport Q2/2007 (på finska/svenska, pdf)
Delårsrapport Q1/2007 (på finska/svenska, pdf)