Policyn och principer

Code of Conduct

Stockmanns uppförandekod definierar vårt sätt att arbeta, för alla medarbetare och chefer, utan undantag. Stockmann kräver även att varuleverantörer och partners följer principerna i uppförandekoden, som täcker följande huvudpunkter:

  • Efterlevnad av lagstiftning och etisk verksamhet
  • Fri konkurrens och konsumenträttigheter
  • Personal och arbetsvillkor
  • Miljön
  • Korruption och intressekonflikter

Principer