Optioner till nyckelpersoner 2010

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att man avvikande från aktieägarnas företrädesrätt ska ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner i Stockmann och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås, eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna tecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000 stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden för teckning av aktierna är 1.3.2013–31.3.2015 med optionsrätt 2010A, 1.3.2014–31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015–31.3.2017 med optionsrätt 2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie, vilket innebär att man med optionsrätterna kan teckna totalt högst 1 500 000 aktier.

Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010A är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2–28.2.2010 vägd med aktiens omsättning plus 20 procent, dvs. 26,41 euro. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2–28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus 10 procent, dvs. 25,72 euro. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2–29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus 10 procent, dvs. 18,00 euro. På avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en aktie som tecknas med optionsrätten med beloppet av de dividender om vilka beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset började och före tecknandet av aktien.

Villkoren för optioner till nyckelpersoner 2010

Optioner till nyckelpersoner 2006

Den ordinarie bolagsstämman godkände 21.3.2006 styrelsens beslut om att emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Till nyckelpersoner inom ledningen eller chefer på mellannivå inom Stockmann och dess dotterbolag emitterades 1 500 000 optionsrätter. Av optionsrätterna tecknades 375 000 med signum 2006A, 375 000 med signum 2006B, 375 000 med signum 2006C och 375 000 med signum 2006D. Aktiernas teckningstid med optionsrätt 2006A var 1.3.2008–31.3.2010, med optionsrätt 2006B 1.3.2009–31.3.2011 och med optionsrätt 2006C 1.3.2010–31.3.2012. Med optionsrätter 2006A, 2006B och 2006C gjordes inga aktieteckningar. Aktiernas teckningstid med optionsrätterna 2006D förföll 31.12.2010, då de av styrelsen, innan emitteringen av dessa optionsrätter, fastställda kriterierna beträffande koncernens fastställda ekonomiska mål inte uppnåddes.

Villkoren för optioner till nyckelpersoner 2006