Optionsprogram

För tillfället har Stockmann Oyj Abp inga gällande optionsprogram.

Avslutade optionsprogram:
- Stamkundsoptionsprogrammet 2012 riktat till Stockmanns stamkunder 
- Optionsprogrammet till nyckelpersoner 2010 riktat till nyckelpersoner inom Stockmanns och dess dotterbolag
- Stamkundsoptionsprogrammet 2008 
- Optionsprogrammet till nyckelpersoner 2006