Ofta ställda frågor

1. Hur söker jag jobb hos Stockmann?
Alla lediga tjänster finns på koncernens webbsidor i delen Jobba hos oss.  När du hittat en lämplig tjänst söker du den genom att fylla i ansökningsblanketten. Vi behandlar endast ansökningar mottagna via rekryteringssystemet.

2. Hur lämnar jag en öppen arbetsansökan?
Du kan lämna en öppen arbetsansökan genom våra webbsidor. Uppge tillräckligt med information om dig själv i den öppna ansökan. Du kan också bifoga dokument till din ansökan.

3. Måste jag fylla i ansökan via webben?
För att söka en tjänst förutsätts att man lämnar ansökan via vårt rekryteringssystem på webben, eftersom alla ansökningar och rekryteringsprocesser styrs via detta system. Till ansökan kan bifogas en CV. Vänligen sänd inte din CV eller ansökan per e-post.

4. Hur får jag hjälp om jag inte kan fylla in ansökan via rekryteringssystemet?
Systemet ger anvisningar i varje skede. Vid behov kan du också kontakta rekryteringen:rekrytointi@stockmann.com. Vi tar dock inte emot ansökningar per e-post.

5. Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?
En bekräftelse på att din ansökan har kommit fram till Stockmanns rekryteringssystem skickas per e-post. Rekryterarna och förmännen behandlar ansökningarna direkt efter att ansökningstiden gått ut. Förmännen väljer de lämpligaste arbetssökandena för en personlig intervju eller en grupp intervju, och kontaktar sökanden per telefon eller epost. Samtliga arbetssökanden kontaktas per e-post senast när rekryteringsprocessen har avslutats.

6. Vem kan jag kontakta angående ärenden som berör rekryteringen?
Ifall du har frågor under rekryteringsprocessen, kan du kontakta oss via rekrytointi@stockmann.com eller ta kontakt med annonsens kontaktperson. Vi meddelar sökanden om processens framsteg så snabbt som möjligt. Vi behandlar endast ansökningar mottagna via rekryteringssystemet.

7. Hur många intervjuomgångar ingår i Stockmanns rekryteringsprocess?
Antalet intervjuer beror på arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifterna. Oftast hålls två intervjuer. Gruppintervjuer kan också ingå i vissa rekryteringar. Vid behov hålls det ännu en ytterligare intervjuomgång med en representant från företagsledningen.

8. Ingår personbedömningar i rekryteringsprocessen?
Enligt Stockmanns praxis ingår personbedömningar i rekryteringsprocessen fr.o.m. specialist- och förmansnivåerna. För att försäkra oss om att rätt kandidat väljs för uppgiften, är det möjligt att personbedömningar utförs även för andra uppgifter.

9. Hur lång tid tar rekryteringsprocessen hos Stockmann?
Processens längd varierar i relation till rekryteringens kompetensnivå, och dröjer från ett par veckor till några månader. Specialist- och förmansrekryteringarna tar längre tid.

10. Erbjuder Stockmann sommarjobb?
Vi erbjuder lediga sommarjobb i alla våra varuhus. Sommarrekryteringarna  hålls i samarbete med vår samarbetspartner Opteam. Opteam informerar
på sina egna webbsidor om Stockmanns sommaransökningar. Ifall du är intresserad av Stockmanns sommarjobb, kan du kontakta Optem.fi.

11. Erbjuder Stockmann juljobb?
Stockmann har också lediga juljobb. Julrekryteringarna hålls i samarbete med vår samarbetspartner Opteam. Ifall du är intresserad av Stockmanns juljobb, kan du kontakta Opteam.fi.

12. Erbjuder Stockmann arbetspraktikplatser?
Stockmann erbjuder även praktikplatser. Du kan ansöka om en arbetspraktikplats under hela året genom att fylla i en ansökan på nätet (på finska). Berätta i  ansökan hurudant jobb och arbetsuppgifter du är intresserad av, vilken period det gäller och i vilken Stockmannenhet du vill jobba.   Vi behandlar endast ansökningar mottagna via rekryteringssystemet.

13. Betalar Stockmann lön för arbetspraktik?
Arbetspraktikanterna erbjuds ett mål varm mat per arbetspraktikdag, men vi betalar ingen lön för arbetspraktiken.

14. Är det möljligt att utföra ett slutarbete eller pro gradu för Stockmann?
Just nu har Stockmann inte möjlighet att erbjuda uppdrag att utföra slutarbeten eller pro gradun.

15. Tar Stockmann emot PRAO-praktikanter?
Ja, Stockmann kan erbjuda PRAO-praktikantplatser i alla våra varuhus. Angåend PRAO-praktikantplatser ber vi att du kontaktar det varuhus du önskar jobba i (se kontaktuppgifter och tillägssinformation om PRAO-praktikantplatser).

16. Är det möjligt att jobba hos Stockmann på dagsverkedagen?
Just nu har Stockmann inte möjlighet att erbjuda dagsverkejobb.

17. Har Stockmann läroavtalsplatser?
För tillfället erbjuder vi inte läroavtalsplatser till nya arbetstagare.

18. Anställer Stockmann ungdomar under 18 år?
Vi anställer huvudsakligen myndiga personer. Inom en del uppgifter finns det möjlighet att anställa även personer som är under 18 år.

19. Kan jag bifoga min CV och intyg till min ansökan?
Du kan bifoga dokument  till din ansökan ifall du vill, tex. CV och arbetsintyg.

20. Hur länge sparas min arbetsansökan?
Du kan välja om din arbetsansökan sparas i 3 månader, 6 månader eller 12 månader, då du lämnar din arbetsansökan.

21. Kan jag radera min arbetsansökan medan rekryteringsprocessen pågår eller efter att den avslutats?
Om du vill radera din ansökan medan rekryteringsprocessen pågår, kan du kontakta rekryteringen per e-post: rekrytointi@stockmann.com.

22. Hur vet jag att min arbetsansökan har mottagits?
Sökanden får en bekräftelse per e-post när rekryteringssystemet mottagit din ansökan.

23. Hur länge är min öppna ansökan i kraft?
Då du lämnar en öppen ansökan kan du välja om den är aktiv i  3 månader, 6 månader eller 12 månader. Därefter  avlägsnas den  öppna ansökan från systemet.

 

Registerbeskrivning / uppdaterad 14.8.2019 (dokumentet tillgängligt enbart på finska)