Nyckeltal
 

 

1–12/
2021

1–12/
2020

Omsättning, milj. euro

899,0

790,7

Bruttomarginal, %

58,6

56,1

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

82,1

-269,6

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

68,3

-12,3

Periodens resultat, milj. euro

47,9

-291,8

Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro

0,42

-3,89

Personal, medeltal

5 649

5 991

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

150,4

146,6

Investeringar, milj. euro

16,9

18,5

Eget kapital/aktie, euro

1,74

2,86

Nettoskuldsättningsgrad, %

212,8

340,7

Soliditet, %

18,9

14,5