Nyckeltal
 

  1-12/2020 1-12/2019

Omsättning, milj. euro.

790,7

960,4

Bruttomarginal, %

56,1

56,3

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

-252,4

24,1

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

4,9

39,8

Periodens resultat, milj. euro

-291,6

-45,6

Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro

-4,05

-0,72

Personal, medeltal

5 991

7 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten, milj. euro

147,4

102,3

Investeringar, milj. euro

19,4

33,8

Eget kapital/aktie, euro

2,90

6,52

Nettoskuldsättningsgrad, %

336,1

191,7

Soliditet, %

14,6

27,8