Pressmeddelande                                                                                                            29.8.2012                                

MSC-certifikat till Stockmann Delikatessernas fiskdiskar som första handelsbranschkedja i Finland

Stockmanns Delikatess är livsmedelsbutikernas föregångare. Stockmanns Delikatessers färskfiskbetjäningsdiskar har som första i Finland beviljats den internationella miljömärkningen för fiskprodukter, Marine Stewardship Council (MSC)-certifikatet. Detta betyder att Stockmann får sälja och marknadsföra hållbart fångad MSC-certifierad fisk.

"Stockmanns Delikatessers MSC-certifiering är en del av Stockmanns samhällsansvarsverksamhet. Vi har förbundit oss till att jobba för en hållbar framtid och vi vill erbjuda våra kunder ett möjligast brett sortiment av ansvarsfulla produkter", säger Stockmanns inköpschef Pirjo Hellman.

De MSC-produkter som säljs i Stockmanns Delikatesser är fångade på ett hållbart sätt som inte riskerar fiskbestånden, och produkternas ursprung går att spåra ända fram till fiskens fångstplats. "Genom att välja MSC-märkta produkter går det att befrämja en hållbar fiskepraxis och havens välmående", berättar Pirjo Hellman.

MSC-certifikatet har beviljats samtliga Stockmanns Delikatessavdelningars färskfiskbetjäningsdiskar i Finland. Stockmanns Delikatessavdelningar är verksamma i samband med Stockmannvaruhusen på 6 orter: Hagalund i Esbo, Helsingfors centrum och Östra centrum, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Jumbo i Vanda. Stockmanns Delikatess satsar på kvalitet, färskhet och kundbetjäning.

"MSC-certifierade fiskprodukter är lätta att hitta i Stockmanns Delikatess. I betjäningsdiskarna är produkterna märkta med prisskyltar försedda med en blå MSC-logo och certifikatnumret. Förutom butiksskyltningen har en MSC-broschyr gjorts för att informera kunderna. Delikatessens försäljare och Stockmanns miljöexpert ger ytterligare information om ansvarsfulla fiskprodukter", berättar Pirjo Hellman.

En bild kan laddas ned på adressen: www.flickr.com/photos/stockmanngroup

www.stockmann.com/herkku

www.msc.org/