Miljöutbildningar

Stockmann upprätthåller och förstärker miljömedvetenheten hos sin personal genom fortlöpande utbildning och intern kommunikation, till exempel via intranät, informationslådor i personallokalerna och anslagstavlor. Stockmanns miljöspecialistguider och uppmanar sina egna anställda samt hyresgäster att följa Stockmanns stränga sorteringsriktlinjer, inklusive kvalitetscykler och träning.

Utomhusutbildare besöks också av varuhus som avfallshanteringspartner Lassila & Tikanoja. Medarbetarnas intresse och engagemang för miljöarbete spelar en nyckelroll i utvecklingen av miljöarbetet, och personalen kommer att ha många bra frågor och utvecklingsmål för att utveckla miljöarbete. Utöver diskussionen används även kreativa utbildningsformer, till exempel utställningsutställningen av ett distributionscenter, som samlade mer specialiserat avfall.

Över 70% av avfallet från Stockmanns varuhus i Finland återvinns, medan återvinningsgraden av avfall, inklusive avfallsförbränning, är 100%.