Miljöprojekt

Stockmann har engagerat sig i flera projekt för att minska vattenförbrukningen och andra miljökonsekvenser i Indien och Bangladesh, som är viktiga produktionsländer för koncernen. Genom  miljöprojekten  har man i flera fabriker kunnat minska användningen av vatten, kemikalier och energi samt minska fabrikernas produktionskostnader. Samtidigt har även frågor i anslutning till de anställdas hälsa och arbetssäkerhet förbättrats. 

Exempel på långsiktiga samarbetsprojekt:

Better Cotton Initiative, Indien, sedan år 2008

Sedan år 2008 har koncernen medverkat i projektet Better Cotton Initiative, vars mål är att minska de skadliga miljöeffekterna inom traditionell bomullsodling. Inom projektet har man utbildats över 2 000 jordbrukare i att producera bomull genom att använda mindre vatten, kemikalier och konstgödsel. Dessutom förbättras de anställdas arbetsförhållanden i projektet och odlare uppmuntras till samarbete och att dela med sig av sin arbetspraxis. Tilläggsinformation på Lindex webbplats (på engelska)

 

Sustainable Water Resource project, Indien, 2013–2014

Det tvååriga projektets mål är att förbättra hanteringen av vattenanvändning. År 2013 deltog koncernen i projektet via de fyra viktigaste varuleverantörerna samt fem färgerier i Indien. Inom ramen för programmet installeras vatten- och elmätare i produktionsanläggningar och samtidigt optimeras kemikalieanvändningen vid färgningsprocessen. Tilläggsinformation om projektet (på engelska)

Partnership for Cleaner Textiles, Bangladesh, 2013–2016

Programmet genomförs tillsammans med andra internationella klädleverantörer och inom programmet beaktas särskilt frågor i anslutning till användning av grundvatten, förorening av ytvatten samt användning av energi och kemikalier. I programmet deltar tio stora leverantörer, vilket täcker 80 procent av bolagets produktion i Bangladesh. Läs mer på Lindex webbplats (på engelska)