ISO 14001 miljöledningssystem

Samtliga Stockmanns affärsverksamheter i Finland är certifierade med ISO 14001-miljöledningssystemet.

Sedan 2003 har ett internationellt ISO 14001 certifierat miljöledningssystem varit i bruk i Stockmanns varuhus och stödfunktioner i Finland. År 2018 utvidgades certifieringen till att omfatta även Stockmanns distributionscenter i Finland. Idag är alla Stockmanns affärsverksamheter i Finland ISO 14001-certifierade och alla anställda i Finland arbetar inom certifierade funktioner.  Handlingsmetoderna och -riktlinjerna för Stockmanns miljöledningssystem tillämpas även vid Stockmanns varuhus i de baltiska länderna. 

Med hjälp av miljöledningsystemet strävar Stockmann till att minska de miljönonsekvenser som affärsverksamheten orsakar samt säkerställer vi en kontinuerlig förbättring av vårt miljöarbete. Stockmanns personal är engagerad till att förbättra bolagets miljöprestanda och villiga att ytterligare utvcekla bolagets miljöarbete.