Miljöansvar

Stockmanns mål är att hantera de miljökonsekvenser som affärsverksamheten orsakar. Stockmann beaktar miljöfrågor vid planeringen och ledningen av verksamheten samt vid anskaffningen av produkter och tjänster för eget bruk. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i en riktning som sparar energi och till exempel vid möblering, belysning och underhåll av butiker försöker man uppnå så miljövänliga lösningar som möjligt.

Affärsenheternas miljöarbete baserar sig på koncernens miljöpolitik. Den operativa miljöledningen har organiserats som en del av det dagliga ledningen vid affärsenheterna. Affärsenheterna, varuhusgruppen och mode-kedjorna, fastställer själva sina konkreta miljömål och indikatorer för uppföljning av utvecklingen samt ledningspraxis.