Stockmann anpassar varuhusaffärsverksamhetens försäljnings- och distributionscenterfunktioner i Finland pga. coronapandemin och inleder samarbetsförhandlingar

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 11.2.2021 kl. 15.00 EET

För att minimera den utdragna coronapandemins negativa ekonomiska inverkningar, anpassar Stockmann sina personalresurser att svara mot de minskade kundmängderna och inleder samarbetsförhandlingar om permitteringar för personalen. Förhandlingarna gäller Stockmanns varuhusaffärsverksamhets försäljnings- och distributionscenterfunktioner i Finland. Förhandlingarna berör sammanlagt ca 870 personer. Med åtgärderna eftersträvas inbesparingar på uppskattningsvis 3 miljoner euro i personalkostnader under år 2021.

”Coronapandemin inverkar betydligt på specialhandelns verksamhetsomgivning, vilket syns klart även i Stockmannvaruhusens kundströmmar. Vi anpassar vår verksamhet och personalresurserna i våra varuhus och distributionscentret i Finland enligt denna situation”, konstaterar Niko Pesonen,  Stockmanns försäljningsdirektör i Finland.

Samarbetsförhandlingarna inleds den 16 februari 2021, och de uppskattas pågå i två veckor. Enligt nuvarande uppskattning skulle personerna som berörs av samarbetsförhandlingarna permitteras i högst 90 dagar under år 2021. Förhandlingarna berör inte kundtjänstenheten och inverkar inte på nätbutikens verksamhet.

Ytterligare information:
Niko Pesonen, försäljningsdirektör i Finland, tel. +358 50 3429250

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Principal media

Tillbaka