STOCKMANN SÅLDE STOCKMANN AUTO OY AB TILL VEHO, VOLKSWAGEN-AUDI-AFFÄRSVERKSAMHETEN TILL KESKO SAMT FORD-BILHUSEN I ÅBO OCH ESBO TILL SOK.

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 20.1.2006 kl. 9.00

STOCKMANN SÅLDE STOCKMANN AUTO OY AB TILL VEHO, VOLKSWAGEN-AUDI- AFFÄRSVERKSAMHETEN TILL KESKO SAMT FORD-BILHUSEN I ÅBO OCH ESBO TILL SOK. STOCKMANN ERBJUDER I FORTSÄTTNINGEN SINA STAMKUNDER VEHOS HELA SORTIMENT.

Stockmann har i dag 20.1.2006 sålt aktiestocken för sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab till Veho Group Oy Ab, Stockmann Autos Volkswagen- Audi-affärsverksamhet till Keskos dotterbolag VV-Auto Oy och dess detaljhandelsbolag Helsingin VV-Auto Oy samt Ford-bilhusen i Åbo och Esbo till den av SOK ägda Maan Auto-koncernen för en köpesumma på sammanlagt ca 70 mn euro. Affärerna förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande. Veho fortsätter försäljningen av de av Stockmann Auto representerade Ford, Skoda, BMW och MINI tillsammans med sina egna märken. Stockmann erbjuder i fortsättningen sina stamkunder Vehos hela märkessortiment och inleder tillsammans med Veho ett omfattande stamkundssammarbete.

Stockmann har i dag 20.1.2006 sålt hela aktiestocken i sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab till Veho Group Oy Ab, Stockmann Autos Volkswagen- Audi-affärsverksamhet inklusive fastigheter till Kesko Oyj:s dotterbolag VV-Auto Oy och dess detaljhandelsbolag Helsingin VV-Auto Oy samt Ford- bilhusen i Åbo och Esbo till den av SOK ägda Maan Auto-koncernen för en köpesumma på sammanlagt ca 70 miljoner euro. Stockmann Auto och den sålda affärsverksamheten övergår till köparna 1.3.2006 förutsatt att konkurrensmyndigheterna godkänner affärerna. Stockmann Auto har en personal på ca 680 personer, varav ca 260 personer stannar kvar i det sålda bolagets tjänst, ca 300 personer övergår till Helsingin VV-Autos tjänst som gamla arbetstagare, och ca 115 personer till Maan Auto- koncernens tjänst likaså som gamla arbetstagare.

Stockmann Auto säljer i huvudstadsregionen Ford, Skoda, Volkswagen och Audi, i Åbo Ford, i Tammerfors Skoda och Ford samt i Uleåborg BMW och MINI. Stockmann Auto har också ett brett sortiment bytesbilar samt mångsidig service- och reparationsverksamhet. Veho representerar märkena Citroen, Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, smart och Maybach. Veho har ett omfattande nätverk av bilbutiker på Stockmanns alla varuhusorter i Finland. Stockmanns märken förutom Volkswagen och Audi kommer att komplettera Vehos utbud. För Stockmanns stamkunder innebär affären en ännu mångsidigare service samt ökade förmåner, eftersom Stockmann kommer att erbjuda sina stamkunder Vehos hela bilsortiment.

Stockmann Auto har nio enheter i huvudstadsregionen samt en enhet i Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Stockmann Auto Oy Ab bildades 1.1.2005 genom en bolagisering av Stockmannkoncernens bilaffärsverksamhet samt tillhörande fastigheter. Försäljningen för Stockmanns bilaffärsverksamhet år 2004 uppgick till 437 miljoner euro, dvs. ca 25 procent av Stockmannkoncernens försäljning. Bilaffärsverksamhetens rörelsevinst var 7,0 miljoner euro och avkastningen på sysselsatt kapital 12 procent. Stockmann Autos preliminära försäljning år 2005 uppgick till 414,1 miljoner euro, vilket är 7 procent mindre än försäljningen för Stockmanns bilaffärsverksamhet år 2004. Stockmann Autos rörelsevinst för de tre första kvartalen år 2005 uppgick till 2,5 miljoner euro, dvs. 4,1 miljoner mindre än rörelsevinsten för Stockmanns bilgrupp under jämförelseperioden. Överflyttningen av Volkswagen-Audi-bilhuset i Hertonäs i Helsingfors till importören fr.o.m. 1.7.2004 har betydlig inverkat på att både försäljningen och rörelsevinsten har minskat. Dessutom ingår i jämförelseperiodens rörelsevinst en ersättning på 2,3 miljoner euro för försäljningen av Volkswagen-Audi-bilhuset i Hertonäs.

Försäljningsvinsten för försäljningen av Stockmann Autos aktier och affärsverksamheter förbättrar Stockmanns resultat för första kvartalet. I fortsättningen koncentrerar sig Stockmann på sin kärnverksamhet; varuhusgruppen, Seppälä och Hobby Hall. Det frigjorda kapitalet används för verksamhetens utvidgning i Finland, Ryssland och Baltikum.

Stockmann Auto Oy Ab:s verkställande direktör och medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp, Klaus Sundström, övervakar förverkligandet av bilaffärsverksamhetens företags- och affärsverksamhetsförsäljning. Efter att affärerna förverkligats övergår han till specialuppgifter inom Stockmann Oyj Abp och avgår från bolagets tjänst sex månader efter affärernas förverkligande.

Tilläggsinformation: Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä, tel. (09) 121 5801 Stockmanns ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä, tel. (09) 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka