Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Föreningen Konstsamfundet r.f.

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 13.4.2021 kl. 13.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Föreningen Konstsamfundet-ryhmä
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Björkman Stefan
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Stockmann Oyj
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20210412103957_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2021-04-12
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: BYTE (OMVANDLING TILL ANNAT FINANSIELLT INSTRUMENT)

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 8 052 414 Enhetspris: NaN N/A

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 8 052 414 Medelpris:  N/A

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka