STOCKMANNS EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 8.12.2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.12.2004 kl. 14.00

STOCKMANNS EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 8.12.2004

Stockmann Oyj Abp:s extraordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 8 december 2004 beslöt att utdela en extra dividend på 1,00 euro per aktie för år 2004.

Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä sade på bolagets extraordinarie bolagsstämma i Helsingfors den 8 december 2004, att Stockmann blivit känt som ett bolag, som utdelar god dividend. Penttilä konstaterade, att utöver en god resultatutveckling är även hög soliditet samt ett starkt finansieringsläge och outnyttjade skatteöverskott från tidigare år, som genom skattereformen vid årsskiftet blir onyttiga, motivering för en extra dividendutdelning enligt styrelsens förslag för den extraordinarie bolagsstämman.

Extra dividend på 1,00 euro per aktie

Den extraordinarie bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag, att det för den 31.12.2003 avslutade räkenskapsperioden och fastställda balansräkningen utdelas förutom dividenden på 1,35 euro (0,90 e + 0,45 e) som fastställdes vid den ordinarie bolagsstämman 30.3.2004, delas ut en extra dividend på 1,00 euro per aktie. Som extra dividend utbetalas totalt 52,8 miljoner euro. Extra dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 13.12.2004 är antecknad i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Utbetalningsdag för den extra dividenden är 20.12.2004

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka