HELSINGIN SANOMATS ARTIKEL OM FÖRBRUKNINGSTIDER AV STOCKMANNS LIVSMEDEL 3.5.2008

STOCKMANN Oyj Abp Företagsmeddelande 5.5.2008

HELSINGIN SANOMATS ARTIKEL OM FÖRBRUKNINGSTIDER AV STOCKMANNS LIVSMEDEL 3.5.2008

Helsingin Sanomat berättade 3.5.2008 om en kund som 30.5.2008 från Hagalundsvaruhuset erhållit tartarkött som var märkt med sista förbrukningsdagen 27.5.2008.

Det är fråga om ett ytterst beklagligt misstag, som inte är försvarligt. Eftersom Helsingin Sanomats artikel dock innehöll betydande inexaktheter, vill vi kort redogöra för vad det handlade om.

Vår varuleverantör packar kött avsett för tartarbiffar i vakuumförpackningar, vilka öppnas i butiken och malas innan försäljning. Varuleverantören har definierat brukstiden för kött avsett för tartarbiffar till tio dagar från förpackandet. För att köttet skall vara absolut färskt har Stockmann dock själv med varuleverantören överenskommit att leverantören förkortar brukstiden på förpackningen till fem dagar. Stockmann eftersträvar dessutom att garantera tartarköttets färskhet genom att butikerna varje dag erhåller den ungefärliga mängden tartarkött som dagligen konsumeras.

Mot Stockmanns instruktioner hämtade vår försäljare enligt kundens önskemål en partiförpackning, från vilken vår egen interna "tartar- karenstid" framgick. Enligt Stockmanns kvalitetssäkringssystem hade detta kött inte längre fått säljas som tartarkött, men enligt varuleverantörens anmälan kunde köttet tryggt användas som tartarkött ytterligare i två dagar och som stek ungefär i en månads tid från förpackningsdatumet. Försäljaren har begått ett mänskligt misstag. Upprepning av dylika misstag kommer i fortsättningen att elimineras genom skärpta behandlingsregler.

På Stockmann är det inte tillåtet att sälja oöppnade partiförpackningar till kunder. Våra interna regler förutsätter att alla vakuumförpackningar med färskt kött innan försäljning skall öppnas och kontrolleras även genom sinnesmässig bedömning, fastän det ännu skulle vara tid kvar till den sista försäljningsdagen.

I Helsingin Sanomats artikel berättades även om en kunds iakttagelser enligt vilka Stockmannvaruhuset i köpcentret Jumbo sålde ostar vars datering gått ut några dagar tidigare. Detta kräver en precisering. Ostarnas datering var en riktgivande "bäst före" -märkning, inte sista försäljningsdag.

"Bäst före" -dateringen är till sin natur handledande och utgången av datumet på vissa ostar med lång mognadstid betyder inte att produkterna inte kan förtäras eller att en försäljning av dessa skulle strida mot bestämmelserna. I detta fall bedömde vår personal att ifrågavarande ostar var i ypperligt försäljningsskick trots att rekommendationsdatumet utgått. Eftersom denna praxis uppenbarligen förorsakar misstro har vi nu avstått från förfaringssättet även för alla ostars del.

Målet för Stockmanns egenkontroll är att säkra en hög kvalitet på hos oss sålda livsmedel. Vår uppgift är nu att rätta till bristerna i vår verksamhet som lett till dessa beklagliga fall. För Stockmann och stockmanniter är det en hederssak att man kan lita på kvaliteten på våra produkter.

STOCKMANN

Heikki Väänänen vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen

Tilläggsinformation: vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen, Heikki Väänänen tel. 0500 401 362 direktören för varuhusen i Finland och Baltikum, Maisa Romanainen, tel. 050 388 9686 kvalitetschef Markus Luhtala, tel. 050 388 9647

Tillbaka