TUIJA PESONEN TILL TF. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR HOBBY HALL

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 26.3.2008 kl. 13.30

TUIJA PESONEN TILL TF. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR HOBBY HALL

Hobby Halls administrativa direktör Tuija Pesonen har fr.o.m. 26.3.2008 utnämnts till tf. verkställande direktör för Hobby Hall som hör till Stockmannkoncernen. Hobby Halls nuvarande verkställande direktör samt medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp, Raija Saari, har på egen begäran avgått från bolagets tjänst pga. personliga skäl för att hålla sabbatsledighet. Hobby Halls resultat har under de knappa fyra år som Raija Saari varit verkställande direktör, vänt från förlustbringande till klart vinstbringande.

Stockmann inleder omedelbart sökandet av en ny verkställande direktör för Hobby Hall med mål att utnämna en ny verkställande direktör under våren.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka