Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 8.1.2019 kl. 15.45 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Svenska litteratursällskapet i Finland
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Wallgren, Dag
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Stockmann Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20190107150548_4

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-12-21
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGEN GÅVA, DONATION ELLER ARV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 15 000 Enhetspris: EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 15 000 Medelpris: EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-12-21
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000236
Transaktionens karaktär: MOTTAGEN GÅVA, DONATION ELLER ARV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 15 833 Enhetspris: EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 15 833 Medelpris: EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka