Elisabeth Peregi har utnämnts till Lindex tf. verkställande direktör

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 21.8.2017 kl. 9.45 EET

Ingvar Larsson, Lindex verkställande direktör, har valt att sluta på Lindex. Elisabeth Peregi, som för närvarande är landschef för Lindex Sverige, har med omedelbar verkan utnämnts till tf. verkställande direktör för Lindex.

Elisabeth Peregi (född 1971), EM, har innehaft flera chefspositioner i Lindex. Hon har jobbat som Lindex ekonomidirektör under åren 2010–2013, och innan det som chef för franchise-affärsverksamheten samt som landschef för Norge.

Elisabeth rapporterar till Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen, som tar över som Lindex styrelseordförande. Lindex tidigare styrelseordförande Per Sjödell fortsätter som medlem i Stockmanns styrelse.

Ingvar lämnar sin position nu men står till Lindex förfogande under uppsägningstiden.

”Jag vill tacka Ingvar för hans utmärkta insats i att leda bolaget och stärka Lindex position som en av Europas ledande modekedjor. Jag är övertygad om att Lindex fortsättningsvis är i goda händer hos Elisabeth, som har en lång erfarenhet av flertalet försäljningspositioner i Lindex, en stark finansiell bakgrund och brinner för att utveckla bolaget vidare”, säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka