STOCKMANNS BILGRUPP BOLAGISERAS FR.O.M. 1.1.2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 30.12.2004 kl. 14.15

STOCKMANNS BILGRUPP BOLAGISERAS FR.O.M. 1.1.2005

Enligt Stockmanns styrelses beslut bolagiseras bolagets bilgrupp fr.o.m. 1.1.2005. Bolagiseringen förverkligas genom en överföring av affärsverksamheten till det av moderbolaget i sin helhet ägda dotterbolaget Stockmann Auto Oy Ab. Bilgruppens återförsäljningsavtal överförs till det nya bolaget och de anställda vid bilgruppen övergår i bolagets tjänst som gamla arbetstagare. Direktören för Stockmanns bilgrupp, Klaus Sundström, har utnämnts till verkställande direktör för Stockmann Auto Oy Ab.

Syftet med bolagiseringen är att göra Stockmanns koncernstruktur tydligare, samt öka affärsverksamhetens effektivitet och genomskinlighet vid övergången till rapportering enligt IFRS.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka