ÖVERLÅTELSE AV STOCKMANN OYJ ABP:S EGNA AKTIER 16.2.2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 16.2.2009 kl. 16.15

ÖVERLÅTELSE AV STOCKMANN OYJ ABP:S EGNA AKTIER 16.2.2009

Datum16.2.2009
BörshandelFörsäljning
AktieslagB-aktien
Antal aktier, st.14 566
Pris/aktie, euro11,44
Totalpris, euro166 635,04
Bolagets innehav av
egna aktier 16.2.2009:
A-aktier, st.0
B-aktier, st.349 755

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka