MAISA ROMANAINEN BLIR DIREKTÖR FÖR STOCKMANNS VARUHUSGRUPP. ROMANAINEN OCH PEKKA VÄHÄHYYPPÄ BLIR KONCERNENS VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 6.11.2008 kl. 8.00

MAISA ROMANAINEN BLIR DIREKTÖR FÖR STOCKMANNS VARUHUSGRUPP. ROMANAINEN OCH PEKKA VÄHÄHYYPPÄ BLIR KONCERNENS VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER

Ekon.mag. Maisa Romanainen (41) har fr.o.m. i dag utnämnts till direktör för Stockmannkoncernens varuhusgrupp, till vice verkställande direktör samt till medlem av koncernens ledningsgrupp. Hon har varit i Stockmanns tjänst sedan år 1996, senast som direktör för varuhusen i Finland och Baltikum. Hennes tidigare ansvarsområden hos Stockmann har varit inköpschef för varuhusgruppen, direktör för varuhuset i Moskva, direktör för varuhuset i Tallinn samt direktör för varuhusen i utlandet.

Stockmann återgår nu till tidigare praxis med två vice verkställande direktörer. Även ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä (48), som fortsätter i sin nuvarande position, har samtidigt utnämnts till vice verkställande direktör.

Arbetsuppgifterna för vice verkställande direktör Heikki Väänänen, som hittills lett varuhusgruppen, byts och han övergår tillsvidare till specialuppgifter, underställd verkställande direktör Hannu Penttilä.

Direktören för varuhuset i Åbo, ekon.mag. Juha Oksanen (52), har utnämnts till direktör för varuhusen i Finland och Baltikum.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka