STOCKMANN GÖR EN RESERVATION I RESULTATET FÖR ÅRETS ANDRA KVARTAL PGA. EN EVENTUELL STÄNGNING AV VARUHUSET I MOSKVA

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 27.5.2008 kl. 11.45

STOCKMANN GÖR EN RESERVATION I RESULTATET FÖR ÅRETS ANDRA KVARTAL PGA. EN EVENTUELL STÄNGNING AV VARUHUSET I MOSKVA

Trots Moskvas internationella skiljedomstols beslut till fördel för Stockmann angående hyrestvisten om Smolenskajavaruhuset i centrum av Moskva, stängde hyresvärdarna med egenhandsrätt distributionen av elektricitet till Stockmann. Genom sitt förfarande gjorde hyresvärdarna det omöjligt att hålla varuhuset öppet fr.o.m. tisdag 13.5.2008. För att minimera skadorna har Stockmann fr.o.m. 22.5 börjat flytta försäljningsvarorna till sina övriga varuhus i Moskva.

Om Smolenskajavaruhuset som en följd av hyresvärdarnas förfarande slutgiltigt tvingas stängas, inverkar stängningskostnaderna och oavskrivna utgiftsrester på varuhusgruppens resultat som en kostnad av engångsnatur i storleksklassen 14 miljoner euro. Eftersom avgörandet av läget dröjer, har Stockmann beslutat göra en reservation om detta i resultatet för årets andra kvartal. Även med beaktande av reservationen kommer rörelsevinsten för årets andra kvartal att vara klart bättre än året innan. Däremot uppnår varuhusgruppen vid en stängningssituation sannolikt inte i år sitt mål för hela året, enligt vilket rörelsevinsten år 2008 skulle vara bättre än året innan. Hela koncernens mål är fortsättningsvis att vinsten år 2008 skall vara bättre än år 2007. Om varuhuset inte under detta år öppnas på nytt, kommer koncernens totalförsäljning år 2008 att vara ca 2,4 miljarder euro.

Som en följd av hyresvärdarnas olagliga egenhandsrätt samt förfarande mot Moskvas internationella skiljedomstols (ICAC) beslut, har Stockmann inlett rättsliga åtgärder mot hyresvärdarna. Förutom kostnaderna för stängningen av varuhuset, kommer Stockmann som ersättning även att kräva rörelsevinsten som skulle genereras under hyresperioden som sträcker sig fram till år 2018.

Smolenskajavaruhuset är ett av Stockmanns fyra varuhus i Moskva. I oktober 2008 kommer Stockmann att öppna sitt femte varuhus i Moskva i köpcentret Metropolis. Det sjätte varuhuset i Moskva kommer att öppnas i köpcentret Rostokino antingen i slutet av år 2009 eller i början av år 2010. Stockmann bygger som bäst ett varuhus och köpcenter i centrum av S:t Petersburg, som enligt måltidtabellen färdigställs innan slutet av år 2009. Stockmanns varuhus i Jekaterinburg öppnas enligt planerna år 2009.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka