STOCKMANN FÖRNYAR SIN VARUHUSGRUPPSORGANISATION FR.O.M. 1.1.2008

Direktören för Stockmanns varuhus i Finland, Karl Stockmann, går i pension fr.o.m. 1.1.2008. Fr.o.m. samma dag har beslutats att sammanslå Stockmanns varuhus i Finland och Baltikum under en gemensam ledning, samt att separera varuhusen i Ryssland till ett eget ansvarsområde.

Till direktör för varuhusen i Finland och Baltikum har fr.o.m. 1.1.2008 utnämnts Maisa Romanainen. Hon verkar för tillfället som direktör för Stockmanns varuhus i utlandet. Till direktör för Stockmanns varuhus i Ryssland har fr.o.m. 1.1.2008 utnämnts Jouko Pitkänen. Han verkar för tillfället som kommersiell direktör för Stockmanns verksamhet i S:t Petersburg. Bägge direktörer rapporterar till direktören för Stockmanns varuhusgrupp, vice verkställande direktör Heikki Väänänen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka